Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus14097^"
  1. Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku ECS Slovakia s.r.o
    Lukačovič Andrej ; M  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
    priemyselné manažérstvo Industrial Management price cena kalkulácie cenová politika cenová stratégia
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92106
    bakalárska práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book

  2. Strategický marketing : strategie a trendy
    Jakubíková Dagmar 
    2., rozšíř. vyd
    Praha : Grada Publishing, 2013 . - 267 s
    ISBN 978-80-247-4670-8
    strategický marketing distribučná politika cenová politika strategické plánovanie
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF2100
    Strategický marketing

    book

  3. Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku PÖTTINGER STROJE s.r.o.
    Kákoš Juraj ; M  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 54 s príl
    priemyselné manažérstvo Industrial Management price cenová politika cena
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66457
    bakalárska práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book

  4. Návrh zdokonalenia cenotvorby v spoločnosti R-TOOL, s.r.o.
    Chromčíková Katarína  Harringer Zuzana (xxx) ; M4000
    STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
    MTF ;
    cena cenová politika price
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63338
    diplomová práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book

  5. Podnikové hospodárstvo II. Plant Management II : Návody na cvičenia. Manual for exercises
    Černá Ľubica ; M4000  Jakábová Martina ; M4000 Prajová Vanesa ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Fojtíková Alexandra ; M190 Knapová Dušana ; M190
    1. vyd
    Trnava : AlumniPress, 2008 . - 186 s
    ISBN 978-80-8096-059-9
    podnikové hospodárstvo cenová politika náklady
    https://is.stuba.sk
    skriptá
    BCI - Scripts and school texts (lectures)
    (4) - článok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0100
    book

    book

  6. Strategický marketing
    Jakubíková Dagmar 
    1. vyd
    Praha : Grada Publishing, 2008 . - 267 s
    ISBN 978-80-247-2690-8
    strategický marketing distribučná politika cenová politika strategické plánovanie
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF2100
    book

    book

  7. Návrh opatrení na zefektívnenie cenotvorby v podniku Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom = The proposal of the measure for making the price setting process more effective in the Techklima, s.r.o. company Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
    Morongová Martina  Doubková Eva (xxx) ; M190
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
    MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
    tvorba cien cenová politika
    bakalárska práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book

  8. Cenová politika firmy orientovaná na sledovanie nákladov : Diplomová práca
    Kabátová Michaela  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
    Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
    MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
    priemyselné inžinierstvo a manažment cenová politika
    diplomová práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book

  9. Zefektívnenie cenovej politiky firmy : Diplomová práca
    Siváková Katarína  Doubková Eva (xxx) ; M190
    Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
    MTF ; . - 95 s 1 disketa
    priemyselné inžinierstvo a manažment cenová politika
    diplomová práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book