Search results

 1. Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku ECS Slovakia s.r.o
  Lukačovič Andrej ; M  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management price cena kalkulácie cenová politika cenová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92106
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Strategický marketing : strategie a trendy
  Jakubíková Dagmar 
  2., rozšíř. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2013 . - 267 s
  ISBN 978-80-247-4670-8
  strategický marketing distribučná politika cenová politika strategické plánovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  Strategický marketing

  book

 3. Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku PÖTTINGER STROJE s.r.o.
  Kákoš Juraj ; M  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 54 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management price cenová politika cena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66457
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh zdokonalenia cenotvorby v spoločnosti R-TOOL, s.r.o.
  Chromčíková Katarína  Harringer Zuzana (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  cena cenová politika price
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63338
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Podnikové hospodárstvo II. Plant Management II : Návody na cvičenia. Manual for exercises
  Černá Ľubica ; M4000  Jakábová Martina ; M4000 Prajová Vanesa ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Fojtíková Alexandra ; M190 Knapová Dušana ; M190
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 186 s
  ISBN 978-80-8096-059-9
  podnikové hospodárstvo cenová politika náklady
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Strategický marketing
  Jakubíková Dagmar 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2008 . - 267 s
  ISBN 978-80-247-2690-8
  strategický marketing distribučná politika cenová politika strategické plánovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zefektívnenie cenotvorby v podniku Techklima, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom = The proposal of the measure for making the price setting process more effective in the Techklima, s.r.o. company Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
  Morongová Martina  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  tvorba cien cenová politika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Cenová politika firmy orientovaná na sledovanie nákladov : Diplomová práca
  Kabátová Michaela  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment cenová politika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Zefektívnenie cenovej politiky firmy : Diplomová práca
  Siváková Katarína  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 95 s 1 disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment cenová politika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book