Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus14188^"
 1. Porovnanie technologických možností plazmového a elektrochemického leštenia antikoróznych ocelí v elektrolyte [elektronický zdroj]
  Vaňa Dušan ; M3000  Marônek Milan ; M3000 (rec.) Sejč Pavol ; J280 (rec.) Mäsiar Harold (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Alumni Press, 2014 . - online, 101 s. : 61 obrázkov, 21 tabuliek
  ISBN 978-80-8096-209-8
  antikorózne ocele elektrolyticko-plazmové leštenie leštenie
  http://mtf.stuba.sk
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Predúprava povrchu ocele pred galvanickým chrómovaním využitím plazmového výboja v elektrolyte = Pretreatment of steel surface before galvanic chrome plate using the plasma discharges in electrolyte : Diplomová práca
  Krafský Roman ; M3000  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009 . - 71 s Príloha, 1 CD-ROM
  elektrolyticko-plazmové leštenie drsnosť povrchu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Sledovanie zmien vlastností pracovného roztoku pri plazmovom leštení antikoróznych ocelí = Monitoring of changes of electrolyte properties by plasma polishing : Bakalárska práca
  Vrabec Ján ; M3000  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2007 . - 45 s 1 CD-ROM
  leštenie plazma elektrolyticko-plazmové leštenie elektrolyty
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Skúmanie vplyvu orientácie a polohy leštenej plochy v pracovnej nádobe na hodnotu úberu pri plazmovom leštení = Investigation of influence on orientation and posture of polished part in working container on the reduction value through plasma polishing : Diplomová práca
  Šoltýs Dávid  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2007
  MTF ; . - 65 s príl (1 CD-ROM)
  elektrolyticko-plazmové leštenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Skúmanie vplyvu polomeru zaoblenia leštenej plochy na hodnotu úberu pri elektrolyticko-plazmovom leštení : Bakalárska práca
  Smolka Milan  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006
  MTF ; . - 43 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby elektrolyticko-plazmové leštenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv hĺbky ponoru súčiastky leštenej elektrolyticko - plazmovou technológiou na polomer zaoblenia jej hrán : Diplomová práca
  Pasovský Tomáš  Tóth Roman (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006
  MTF ; . - 67 s príl
  technológie strojárskej výroby leštenie elektrolyticko-plazmové leštenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Leštenie odliatkov elektrolyticko-plazmovým procesom - vplyv základných parametrov procesu na úroveň dosahovaného lesku
  Podhorský Štefan ; M3000 
  Archiwum odlewnictwa. Archives of Foundry . Rocznik 6, Nr 18 (1/2 (2006), s.511-516
  leštenie odliatky elektrolyticko-plazmové leštenie
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 8. Hodnotenie vplyvu chemického zloženia materiálu na úber pri leštení elektrolyticko - plazmovou technológiou : Diplomová práca
  Drobná Katarína ; M6000  Tóth Roman (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006 . - 72 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby elektrolyticko-plazmové leštenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Leštenie závitových plôch elektrolyticko-plazmovou technológiou : Diplomová práca
  Sičáková Andrea  Tóth Roman (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006
  MTF ; . - 63 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby elektrolyticko-plazmové leštenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Distribúcia prúdu v paroplazmovej obálke počas leštenia elektrolyticko-plazmovou technológiou. The electric current distribution in vapour - gas blanket during the plasma-electrolytic pollishing
  Tóth Roman ; M230 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 19 (2005), s.101-106
  elektrolyticko-plazmové leštenie paroplazmová obálka
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  (1) - xxx
  article

  article