Search results

 1. Optimization of the pressing chamber design in termis of minimizing the enrgy demands of compaction process / aut. Monika Kováčová, Miloš Matúš
  Kováčová Monika ; 020080  Matúš Miloš ; 020070
  ERIN 2018 : . S. 35
  zhutňovanie kompaktovanie práškový materiál powder material
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 2. Modification of powder material by compaction processing / aut. Peter Peciar, Oliver Macho, Maroš Eckert, Juraj Kabát, Ľudmila Gabrišová, Peter Kotora, Roman Fekete, Marián Peciar
  Peciar Peter ; 020040  Macho Oliver ; 020040 Eckert Maroš ; 020040 Kabát Juraj ; 020040 Gabrišová Ľudmila ; 020040 Kotora Peter ; 020040 Fekete Roman ; 020040 Peciar Marián ; 020040
  Acta Polytechnica : . Vol. 57, no. 2 (2017), s. 116-124
  powder material práškový materiál kompaktovanie compaction
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85019018730&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Modification+of+powder+material+by+compaction+&st2=&sid=1D8E7AD644280100ED4A213C2FB0F6DE.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=61&s=TITLE-ABS-KEY%28Modification+of+powder+material+by+compaction+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Design of particulate material compactor rolls diameter / aut. Peter Peciar, Oliver Macho, Maroš Eckert, Roman Fekete, Peter Kotora, Martin Juriga, Juraj Kabát, Ľudmila Gabrišová, Marián Peciar
  Peciar Peter ; 020040  Macho Oliver ; 020040 Eckert Maroš ; 020040 Fekete Roman ; 020040 Kotora Peter ; 020040 Juriga Martin ; 020040 Kabát Juraj ; 020040 Gabrišová Ľudmila ; 020040 Peciar Marián ; 020040
  Acta Polytechnica : . Roč. 57, č. 4 (2017), s. 263-271
  práškový materiál kompaktovanie particulate material compaction
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 4. Die-wall friction and Janssen coefficient during compaction / aut. Maroš Eckert, Peter Peciar, Roman Fekete
  Eckert Maroš ; 020040  Peciar Peter ; 020040 Fekete Roman ; 020040
  Young Scientist 2016 : . [8 s.], CD ROM
  kompaktovanie axiálne napätie axial stress compaction
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Výskumná štúdia zhotňovania odpadu z bioplynových staníc : zmluva o dielo 53/16 / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU strojnícka fakulta 2016 . - 25 s.
  compacting biogas plant kompaktovanie bioplynová stanica
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Agglomeration technologies of processing powder wastes / aut. Marián Peciar, Roman Fekete, Peter Peciar
  Peciar Marián ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Peter ; 020040
  Solid State Phenomena . Vol. 244 : International Conference on Particulate Solids in Science, Industry and Environment; Herľany, Slovakia, September 21-22, 2015, (2016), s. 121-129
  ISBN 978-303835632-5
  aglomerácia kompaktovanie agglomeration compaction
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994153109&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Agglomeration+technologies+of+processing+powder+&nlo=&nlr=&nls=&sid=1D83BA122A30C07174B29D40BBA59040.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222016%22%2ct&sl=63&s=TITLE-ABS-KEY%28Agglomeration+technologies+of+processing+powder+%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Agglomeration technologies of processing powder wastes / aut. Marián Peciar, Roman Fekete, Peter Peciar
  Peciar Marián ; 020180  Fekete Roman ; 020180 Peciar Peter ; J0040
  Particulate solids in science, industry and the environment 2015 : . S. [8], CD ROM
  aglomerácia kompaktovanie agglomeration compaction
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Overenie granulovateľnosti hnojiva : výskumná správa pre spoločnosť AGRO CS - Říkov, ČR. ZoD 49/2015 / aut. Peter Peciar, Marián Peciar, Roman Fekete, Maroš Eckert, Oliver Macho, Barbora Tomášová ; rec. David Micák, Jaroslav Zítko
  Peciar Peter ; J0040  Peciar Marián ; 020180 Fekete Roman ; 020180 Eckert Maroš ; J0040 Macho Oliver ; J0040 Tomášová Barbora ; 020040 Micák David (rec.) Zítko Jaroslav (rec.)
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2015 . - 40 s.
  homogenizácia kompaktovanie compaction homogenization
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 9. Technická pomoc pri vývoji technológie spracovania prachových odpadov pri lisovaní : výskumná správa pre spoločnosť FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS - Kostelec nad Orlicí, ČR. ZoD 13/2015 / aut. Peter Peciar, Marián Peciar, Roman Fekete, Maroš Eckert, Oliver Macho
  Peciar Peter ; J0040  Peciar Marián ; 020180 Fekete Roman ; 020180 Eckert Maroš ; J0040 Macho Oliver ; J0040
  Bratislava : Strojnícka fakulta STU 2015 . - 30 s.
  kompaktovanie prach compaction powder
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Application of compaction equations for powdered pharmaceutical materials / aut. Maroš Eckert, Peter Peciar, Alexander Krok, Roman Fekete
  Eckert Maroš ; 020040  Peciar Peter ; 020040 Krok Alexander ; 020040 Fekete Roman ; 020040
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava . Vol. 23, iss. 1 (2015), s. 13-18
  kompaktovanie compaction
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article