Search results

 1. A low-cost web-based smart street lighting geographical information system for smaller towns and villages
  Pružinec Filip ; 010130  Mego Peter Ďuračiová Renata ; 010130
  Open Computer Science . Vol. 10, iss. 1 (2020), online, s. 450-458
  intelligent lighting system web application geographical information systems
  https://www.degruyter.com/view/journals/comp/10/1/article-p450.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Online visualisation of data from selected single board platforms / aut. Roman Klíma, Katarína Žáková
  Klíma Roman ; 030400  Žáková Katarína ; 030400
  ELITECH´18 : . CD-ROM, [5] p.
  arduino NodeMCU Raspberry PI sensors web application
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Návrh a tvorba portálu Podnikateľské zručnosti
  Ondruška Tomáš ; M  Urbaníková Marta (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 51s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry web application
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102833
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Webová aplikácia pre generovanie grafov funkcií
  Bešina Ivan ; I100  Bernát Dušan (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 117 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks web application
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91194
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Prevádzkový informačný systém
  Bučkuliaková Alžbeta ; E  Gallo Ondrej (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 73 . - 29 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web application
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88567
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Internetové rozhranie pre vizualizáciu dát z meracieho systému
  Polcer Patrik ; E  Záluský Roman (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 32 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics graphs databases stress web application merací prístroj databázy stres
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78061
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Využitie IKT pre potreby manažmentu kardiologických pacientov
  Hesko Ján ; E  Lehocki Fedor (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 73 . - 26 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web application telemedicína sebakontrola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88616
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Telemedicína v oftalmológii
  Breuer Tomáš ; E  Lehocki Fedor (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 44 s 3 príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web application Java Java telemedicína MySQL Java Java
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65642
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
  Štrbáková Veronika ; I200  Barla Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 40 s príl.
  informatika Informatics web application poruchy reči
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77772
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Návrh a implementácia informačného systému na správu zľavových ponúk
  Vodička Milan ; M  Juhásová Bohuslava (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry web application information system informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79340
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book