Search results

 1. Prenos a rozvod elektrickej energie
  Reváková Daniela ; E130  Beláň Anton ; E020 Eleschová Žaneta ; E020
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 191 s
  ISBN 80-227-2118-2
  rozvod elektrickej energie elektrizačné sústavy rozvodné siete rozvodné systémy nn, vn, vvn
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0110
  book

  book

 2. HDO - Hromadné dálkové ovládaní
  Pohorský Jiří 
  Praha : BEN - technická literatura, 2002 . - 118 s
  ISBN 80-7300-054-7
  odber elektrickej energie rozvodné siete automatické riadenie HDO hromadné diaľkové ovládanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0102
  book

  book

 3. 26th international conference on lightning protection. Conference proceedings. Volume 2.,3 : ICLP 2002. Cracow, Poland. 2.- 6. Sept. 2002
  Cracow : STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH, 2002 . - s. 420 - 858., 58 s
  ISBN 83-910689-5-1
  blesky prepätie nárazové prepetie ochranné zariadenia uzemnenia prepäťová ochrana rozvod elektrickej energie rozvodné siete
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Riešenie regulácie napätia a jalového výkonu v elektrizačnej sústave Slovenska : v.odb. 26-34-9. Obh. 06.03.2002
  Koudela Peter  Altus Juraj (Thesis advisor)
  Žilina : Žilinská univerzita, 2001 . - 126 s 12 príl.
  Elektroenergetika elektrizačné sústavy rozvodné siete regulácia napätia jalový výkon
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Electrical installations handbook
  Seip Günter G. (Compiler) 
  3. ed.
  Munich : Publicis MCD Verlag, 2000 . - 728 s
  ISBN 3-89578-061-8
  elektrické inštalácie rozvod elektrickej energie EMC ochranné zariadenia bezpečnosť štandardy testovanie rozvodné siete
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. 25th international conference on lightning protection. Conference proceedings. Volume A, B : ICLP 2000. Rhodes, Greece. 18.- 22. Sep. 2000
  Rion : High Voltage Laboratory, 2000 . - s. 1-495, s. 503-935
  blesky prepätie nárazové prepetie ochranné zariadenia uzemnenia prepäťová ochrana rozvod elektrickej energie rozvodné siete
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 7. Přenos a rozvod elektrické energie
  Mertlová Jiřina  Kosmich Martin Hejtmánková Pavla
  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1997 . - 130 s
  ISBN 80-7082-222-8
  elektrizačné sústavy rozvod elektrickej energie rozvodné siete
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. AC and DC power transmission : Sixth international conference. 29. Apr. - 3. May 1996
  London : Institution of Electrical Engineers, 1996 . - 423 s
  ISBN 0-85296-654-7
  prenos elektrickej energie rozvod elektrickej energie rozvodné siete prenosové sústavy
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Přepětí a elektromagnetická kompatibilita / [aut.] Hudec,Jaroslav
  Hudec Jaroslav 
  1.vyd.
  Hradec Králové : HAKEL, 1996 . - 229 s
  ISBN 80-902201-0-X
  prepätie rozvod elektrickej energie rozvodné siete EMC
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0101
  book

  book

 10. Electrical power distribution and transmission
  Faulkenberry Luces M.  Coffer Walter
  Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996 . - 582 s
  ISBN 0-7923-9912-9
  prenosové vedenia rozvod elektrickej energie prenos elektrickej energie rozvodné siete
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book