Search results

 1. Kozubová ohnisková vložka na spaľovanie peliet : patentový spis 288778 / aut. Kamila Víchová, Ľubomír Šooš, Zuzana Kovačková
  Víchová Kamila ; 010290  Šooš Ľubomír ; 020070 Kovačková Zuzana
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SK 2020 . - 17 s.
  spaľovanie pelety combustion pellets
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Parametre horenia zmesi nafty a dekanolu stanovené kónickým kalorimetrom / aut. Igor Wachter, Peter Rantuch, Jozef Martinka, Tomáš Štefko
  Wachter Igor ; 065000  Rantuch Peter ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Štefko Tomáš ; 065000
  Advances in Fire & Safety Engineering : . S. 1-4
  diesel combustion alcohol cone calorimeter
  https://new.fbi.uniza.sk/uploads/files/1578648872-WACHTER-RANTUCH-MARTINKA-STEFKO.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Odhad viditeľnosti v požiarnom úseku a jeho variabilita / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000
  Advances in Fire & Safety Engineering : . S. 1-4
  combustion combustion products fire hazard
  https://new.fbi.uniza.sk/uploads/files/1578648667-MARTINKA-RANTUCH.pdf
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Impact of water content on energy potential and combustion characteristics of methanol and ethanol fuels / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Igor Wachter
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Wachter Igor ; 065000
  Energies [Open access] . Vol. 12, iss. 18 (2019), s. 1-16
  biorenewable fuels ethanol Methanol combustion
  https://www.mdpi.com/1996-1073/12/18/3491
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Modelling several ways of black liquor processing to increase in-house electricity production of a paper mill / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 198
  black liquor combustion gasification electric energy payback period čierny lúh spaľovanie splyňovanie elektrická energia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 6. Porovnanie výroby elektrickej energie niekoľkých modelov splyňovania čierneho lúhu s kombinovaným cyklom / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . online, s. 882-883
  black liquor cogeneration combustion electric energy gasification čierny lúh kogenerácia spaľovanie elektrická energia
  https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Influence of Raw Sawdust Treatment on Pellets Properties and Combustion of Pellets / aut. Peter Križan, Miloš Matúš, Juraj Beniak, Mário Costa
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Costa Mário
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . Roč. 2017, č. 5 (2017), s. 427-434, online
  spaľovanie biomasy combustion
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042051195&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=influence+of+raw+sawdust+treatment&st2=&sid=d7b076f66962b7e6c4cd24bba46075a8&sot=b&sdt=b&sl=49&s=TITLE-ABS-KEY%28influence+of+raw+sawdust+treatment%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 8. Heat release rate of vegetable oils during combustion / aut. Peter Rantuch, Igor Wachter, Róbert Ešek, Jozef Martinka
  Rantuch Peter ; 065000  Wachter Igor ; 065000 Ešek Róbert Martinka Jozef ; 065300
  SGEM 2017. 17th international multidisciplinary scientific geoconference : . S. 695-702
  heat release rate cone calorimeter combustion
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Emisije ze spalania paliw stalych z biomasy rošlinnnej / aut. Jerzy Chojnacki, Boguslawa Berner, Robert Bujaczek, Aleksander Denis, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Tomasz Piskier, Krzysztof Rokosz, Kazimierz Slawinski
  Chojnacki Jerzy  Berner Boguslawa Bujaczek Robert Denis Aleksander Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Piskier Tomasz Rokosz Krzysztof Slawinski Kazimierz
  Podstawowe problemy pozyskania energii odnawialnej / . S. 22-28
  biopalivá spaľovanie biofuels combustion
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Zdravotní a environmentální rizika vybraných zpomalovačů hoření / aut. Vladimír Adamec, Barbora Schüllerová, Lucie Holá, Karol Balog, Jozef Martinka
  Adamec Vladimír  Schüllerová Barbora Holá Lucie Balog Karol ; M5000 Martinka Jozef ; M5000
  Advances in Fire & Safety Engineering 2015 : . CD-ROM, s. 295-304
  combustion flame retardants
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article