Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus15000^"
 1. Degradačné chovanie vulkanizátov kaučukových zmesí sledované pomocou fyzikálnych metód : dizertačné práce
  Seliga Emil ; M1000  Minárik Stanislav (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 25.08.2014 ; 806 . - 104s CD + autoreferát
  spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals structural changes vulcanization rheological properties electrical properties vulkanizácia elektrické vlastnosti kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103996
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Konduktivita vybraných kaučukových zmesí v procese ich vulkanizácie
  Indrišková Petra  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering electric conductivity rubber elektrická konduktivita kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94980
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Skúmanie procesu vulkanizácie pomocou elektrických metód [elektronický zdroj]
  Bošák Ondrej ; M1000  Kozík Tomáš (rec.) Koštial Pavol (rec.) Rusnáková Soňa (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2012 . - 85 s., CD-ROM
  ISBN 978-80-8096-172-5
  vulkanizácia kaučuková zmes
  https://sweb.mtf.stuba.sk/monografie/VM_Bosak.pdf
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 4. Sledovanie zmien vnútorného usporiadania materiálov na báze polymérov pomocou fyzikálnych metód
  Molnár Blažej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 49s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering viscosity aktivačná energia viskozita reológia kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79818
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium procesu zosieťovania kaučukových zmesí pomocou fyzikálnych metód
  Tóth Martin ; M1000  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 94 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering conductivity torque vulcanization konduktivita krútiaci moment kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75645
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza vulkanizácie vybraných kaučukových zmesí pri lineárnom ohreve pomocou merania jednosmernej konduktivity : Diplomová práca
  Cebro Tomáš  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  vulcanization vulkanizácia kaučuková zmes spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75381
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Štúdium elektrických vlastností v procese technologického spracovania vybraných kaučukových zmesí
  Hronkovič Ján ; M1000  Kalužný Ján (Thesis advisor) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering silanization electrical conductivity kaučuková zmes elektrická vodivosť silanizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75664
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Meranie teplotných závislostí vybraných dielektrických parametrov kaučukových zmesí
  Molnár Blažej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  structure vulkanizácia dielektriká kaučuková zmes štruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74975
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Stanovenie optimálnej doby vulkanizácie kaučukových zmesí pomocou elektrických metód. Determination of optimal time of vulcanise of rubber using electric methods
  Bošák Ondrej ; M1000  Kubliha Marian ; M1000 Koštial Pavol Labaš Vladimír ; M1000 Minárik Stanislav ; M1000 Čička Roman ; M1000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 4, č. 2 [cit. 2004-08-09 (2004)
  vulkanizácia kaučuková zmes elektrická metóda
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.