Search results

 1. Bezpečnostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov : dizertačná práca
  Ševčíková Janka ; M5000  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 21.08.2014 ; Degree program : 198 . - 116s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety acid tars gudróny zdravotné riziká riziková analýza environmentálne riziká
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104053
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Toxické vlastnosti odpadu gudrónového charakteru a analýza povrchovej vrstvy odkaliska gudrónov v oblasti Predajná I a Predajná II
  Kobetičová Hana ; M5000  Ševčíková Janka ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 : . s.51-53
  gudróny environmentálne záťaže
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Problematika gudrónových odkalísk na Slovensku a v zahraničí
  Ševčíková Janka ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Kobetičová Hana ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2013 : . s.256-259
  gudróny environmentálne záťaže
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Skládky odpadov zo sulfonačnej rafinácie olejov, gudróny - vzorkovanie, analýzy a možnosti spracovania
  Daučík Pavol ; C8170  Hájeková Elena ; C8170 Hudec Pavol ; C8170 Hadvinová Marcela ; C8170 Rosevák Marián ; C8170
  Contaminated sites Bratislava 2012 : . s.42
  gudróny analýzy spracovanie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Odpady zo sulfonačných procesov - dlhodobá environmentálna záťaž
  Daučík Pavol ; C8170  Hadvinová Marcela ; C8170 Hájeková Elena ; C8170 Rosevák Marián ; C8170
  TOP 2012. Technika ochrany prostredia : . s.79-82
  kyslé smoly gudróny
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Fyzikálno-chemické a nebezpečné vlastnosti gudrónov. Physical-chemical and hazardous attributes of the goundrons
  Bábelová Erika ; M390  Sabo Milan ; M390
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V : . s.129-134
  gudróny
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Návrh riešenia neriadených skládok gudrónov. The project solution of non-controlled
  Bábelová Erika ; M390  Tureková Ivana ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Zv. 14 (2003), s.7-12
  skládka gudróny
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article