Search results

Records found: 104  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus1521^"
 1. Quality management in engineering : A Scientific and systematic approach / aut. Jong S Lim
  Lim Jong S. 
  Boca Raton (USA) CRC Press 2021 . - 338 s.
  ISBN 978-0-367-77936-8
  manažment kvality základy výroby základy kvality Kvalita-plánovanie riadenie kvality
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Total quality management and operational excellence : Text with cases / aut. John S Oakland, Robert J Oakland, Michael A Turner
  Oakland John S  Oakland Robert J. Turner Michael A.
  5. vydanie
  NY (USA) Routledge 2021 . - 535 s.
  ISBN 978-1-138-67341-0
  riadenie kvality riadenie procesov ISO 9000 TQM riadenie ľudských zdrojov Six Sigma
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Quality management systems : A Practical guide to standards implementation / aut. Ray Tricker
  Tricker Ray 
  NY (USA) Routledge 2020 . - 239 s.
  ISBN 978-0-367-22353-3
  riadenie kvality manažérstvo kvality systémy riadenia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Aplikácia metódy FMEA ako nástroja na prevenciu vzniku nezhodných produktov v podmienkach spoločnosti JAMP SVORADA s. r. o.
  Masár Martin ; J  Pokusová Marcela (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises riadenie kvality vývojový diagram
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103723
  diplomová práca
  book

  book

 5. EFQM - Effective Tool for Continuing Improvement of Quality Management in a Construction Company
  Gašparík Jozef ; V270  Gašparíková Veronika ; R2020 Ellingerová Helena ; V270
  Organization, technology and management in construction.[elektronický zdroj] : . s.79-90
  effectiveness riadenie kvality účinnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Uplatnenie siedmych základných nástrojov manažérstva kvality pre zníženie počtu reklamácií na segmente 4
  Pavelka Richard ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality riadenie kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102450
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Dom kvality (QFD) – Zostavenie algoritmu pre transformáciu požiadaviek zákazníka
  Ohrablo Lukáš  Fidler Branislav (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises algoritmy riadenie kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85344
  diplomová práca
  book

  book

 8. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Návrh a implementácia metódy riadenia rizika v sklade liekov spoločnosti Kuehne+Nagel s.r.o.
  Szabó Martin ; J  Součková Ingrid (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises implementation implementácia riadenie rizika riadenie kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74437
  diplomová práca
  book

  book

 10. book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.