Search results

 1. Implementácia manažérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach : Záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/3764/06
  Šalgovičová Jarmila (Research team head) ; M4000  Paulová Iveta (Research team member) ; M300 Prajová Vanesa (Research team member) ; M4000 Kučerová Marta (Research team member) ; M4000 Mĺkva Miroslava (Research team member) ; M4000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008
  manažérstvo kvality zdravotný systém
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Dôležité aspekty kvality života v podmienkach globalizovanej ekonomiky. Important aspects of quality of life in the global ekonomic conditions
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : . s.1-7
  ekonomika kvalita života zdravotný systém
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Implementation of quality management in non-governmental health-service institution. Implementácia manažérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 19 (2005), s.83-87
  manažérstvo kvality zdravotný systém
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article