Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus15407^"
 1. Technológia stavebných procesov I : pomôcka na cvičenia [elektronický zdroj]
  Prokopčáková Katarína ; 010270  Gron Alexander (rec.) Tuchyňa Ľuboš (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2020 . - CD-ROM, 92 s.
  ISBN 978-80-263-1619-0
  stavebné procesy zemné práce mechanizácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Požiadavky na vlastnosti materiálov pre zemné práce
  Frankovská Jana ; 010150 
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 138-145
  zemné práce vlastnosti materiálov násypy zemná konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Zmeny v európskych geotechnických normách
  Frankovská Jana ; 010150 
  Geotechnika : . Roč. 22, č. 1-2 (2019), s. 26-27
  európska normalizácia geotechnika zemné práce
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Príručka prípravára a technika stavby : časť 1.
  Briatka Roman ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 Briatka Peter ; 010270 Kišac Marian (rec.) Ištvanová Ivana (rec.) (rec.) Nagy Juraj
  1. vyd.
  Nitrianske Rudno : Bria Invenia, 2018 . - 63 s.
  ISBN 978-80-972632-4-9
  technológia stavieb zemné práce výkopy násypy stavebné stroje debnenia betón doprava building technology earthworks excavations fills construction machinery formworks concrete transport
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Kommunikationsschemata - Schlüssel [elektronický zdroj]
  Pálová Alžbeta ; 010330  Juríková Marta (rec.) Helmová Milena (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-ROM, 145 s.
  ISBN 978-80-227-4797-4
  výstavba miest cestné staviteľstvo zemné práce zakladanie stavieb hĺbenie stavebných jám výstavby tunelov a štôlní city planning road construction earthworks structure foundation excavation of building pits building tunnels and shafts
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 6. Konštrukcie pozemných stavieb : konštrukcie spodnej stavby [elektronický zdroj] aut. Juraj Žilinský, Gabriela Adamská, Terézia Miklósiová ; rec. Anton Puškár, Štefan Pogran
  Žilinský Juraj ; 010180  Adamská Gabriela Miklósiová Terézia Puškár Anton (rec.) Pogran Štefan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-ROM, 102 s.
  ISBN 978-80-227-4866-7
  spodná stavba zemné práce stavebné jamy základy
  https://www.svf.stuba.sk/sk/dokumenty/edicna-cinnost/skripta.html?page_id=1801
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 7. Využitie terestrického laserového skenovania pri overení zemných prác
  Ďubek Marek ; 010270  Erdélyi Ján ; 010140 Funtík Tomáš ; 010270
  Almanach znalca . Roč. 17, č. 2 (2017), CD-ROM, s. 25-28
  zemné práce rozpočet meranie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Ochrana stien výkopov
  Paulovičová Lucia ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (rec.) Jankovichová Eva ; 010270 (rec.) Ingeli Rastislav ; 010180 (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2016 . - 69 s.
  ISBN 978-80-263-1143-0
  výkopové práce zemné práce pažiace konštrukcie
  monografia
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 9. Mechanizované zemné procesy I. : technológia vykopávok
  Paulovičová Lucia ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (rec.) Jankovichová Eva ; 010270 (rec.) Ingeli Rastislav ; 010180 (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2016 . - 66 s.
  ISBN 978-80-263-1135-5
  zemné práce výkopové práce mechanizácia
  monografia
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 10. Multicriteria optimization of excavation
  Paulovičová Lucia ; 010270 
  ATF 2016 : . USB kľúč, s. 233-238
  zemné práce optimalizácia multikriteriálna optimalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.