Search results

 1. Výskum recentných vertikálnych pohybov na území Slovenska
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Droščák Branislav
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 38-44
  vertikálne pohyby nivelácia vertical movement Slovak National Levelling Network levelling measurments Štátna nivelačná sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Stav tvorby novej národnej realizácie výškového systému Bpv
  Bublavý Ján  Majkráková Miroslava ; 010130 Droščák Branislav
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 : . CD-ROM, [10] s.
  nivelácia levelling oprava tiažového poľa gravity field reduction Štátna nivelačná sieť national levelling network
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Geodézia : výškové meranie
  Sokol Štefan ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 Gašinec Juraj (rec.) Šíma Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 187 s.
  ISBN 978-80-227-4741-7
  výškové meranie nivelácia trigonometrické meranie prevýšení a výšok hydrostatická nivelácia barometrické meranie výšok
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0101
  book

  book

 4. Fotogrametrické meranie prevýšení
  Mruzeková Mária ; V  Fraštia Marek (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography photogrammetry fotogrametria nivelácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89766
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Geodetické meranie bodov vytyčovacej siete rýchlostnej komunikácie R1 Beladice - Tekovské Nemce
  Zboja Miloš ; V  Sokol Štefan (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography levelling GNSS GNSS nivelácia GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93132
  diplomová práca
  book

  book

 6. Kontrola stability digitálnych nivelačných prístrojov pre technickú niveláciu
  Fabičovicová Veronika ; V  Sokol Štefan (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography nivelácia digitálny nivelačný prístroj testovanie presnosť testing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59064
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Geodézia v stavebníctve : Praktikum
  Staněk Vlastimil  Hostinová Gabriela ; V140 Kyrinovič Peter ; V140 Korbašová Michaela ; V330
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 90 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2268-5
  meranie uhlov nivelácia Trigonometria tachymetria plošný obsah objem vytyčovanie pretínanie napred angle measurement levelling trigonometry tacheometry staking out
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF13120
  book

  book