Search results

 1. Správanie sa zákazníka pri výbere mobilného operátora v trhovom segmente "Univerzitní študenti na Slovensku"
  Križan Rastislav  Materák Milan (Thesis advisor) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 41 s
  Telekomunikácie mobilné telekomunikačné systémy segmentácia marketingový výskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51261
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Security and Privacy in Mobile Information and Communication Systems : First International ICST Conference, MobiSec 2009 Turin, Italy, June 3-5, 2009 / Ed.: Schmidt, A.U., Lian, S.
  Schmidt Andreas U. (Editor)  Lian Shiguo (Editor)
  Berlin : Springer Verlag London, 2009 . - 287 s
  ISBN 978-3-642-04433-5
  bezpečnosť diskrétnosť mobilné telekomunikačné systémy mobilné komunikačné systémy
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 3. EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : Warsaw, Poland, 9.-12.9.2007
  Warsaw : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (2) - článok
  book

  book

 4. EUROCON 2005. International conference on Computer as a Tool : Belgrade, Srbia and Montenegro. 21.- 24. 11. 2005
  Belgrade : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (4) - článok
  book

  book

 5. Handbook on Satellite Communications
  3.ed
  New York : John Wiley & Sons, 2002 . - 1076 s
  ISBN 0-471-22189-9
  satelitné komunikácie satelitné antény mobilné telekomunikačné systémy rozhlasové vysielanie televízne vysielanie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. EUROCON 2001. International Conference on Trends in Communications : Proceedings. Vol. 1, 2. Bratislava, Slovakia. 4.- 7. July 2001
  Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001 . - 551 s
  ISBN 0-7803-6490-2
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  FIIT4001
  book

  book

 7. Satellite communication systems
  Evans Barry (Organizer of meeting) 
  3.ed
  London : Institution of Electrical Engineers, 1999 . - 727 s
  ISBN 0-85296-899-X
  satelitné komunikácie satelitné antény mobilné telekomunikačné systémy rozhlasové vysielanie televízne vysielanie
  monografia
  book

  book

 8. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1001
  book

  book

 9. TEMPUS - TELECOMNET project : 3rd international workshop: Košice, SR. 2.Sept. 1997
  Košice : Technical University, 1997 . - 126 s
  komunikačné siete komunikačné systémy Telekomunikácie satelitné komunikácie ISDN mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu prenosové systémy ATM
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Tenth international conference on digital satellite communications : ICDSC-10. Brighton, UK. 15.- 19. May 1995
  London : Institution of Electrical Engineers, 1995 . - Vol.1 s.1-373, Vol.2 s.374-712
  ISBN 0-85296-638-5
  komunikačné siete systémy prenosu dát číslicový prenos dát prenos obrazov satelitné komunikácie mobilné telekomunikačné systémy kompresia obrazov CDMA ATM
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book