Search results

 1. Distortion and torsion of experimental box-girder calculated using analogy with bending
  Baláž Ivan ; 010190  Koleková Yvonna ; 010250
  SDSS ´2016 : . S. 591-598
  nosníky tenkostenné viazané krútenie voľné krútenie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Tenkostenné oceľové konštrukcie : Vplyv krútenia pri tenkostenných mostných sústavách
  Baláž Ivan ; V190 
  5.dopl.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 298 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2034-8
  viazané krútenie voľné krútenie krútenie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF20100
  book

  book