Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus1565^"
 1. APCOM 2018 : 24th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter (APCOM 2018) with accompanying events International Workshop Current Successes in the Photoemission, Scientific Conference Nuclear Engineering : June 20-22, 2018 Štrbské Pleso, Slovak Republic
  International Conference on Applied Physics of Condensed Matter 24th 20.-22.6.2018 : Štrbské Pleso, Slovensko.
  1. vyd.
  Bratislava : STU, 2018 . - 69 s.
  ISBN 978-80-227-4799-8
  aplikovaná fyzika fyzika pevných látok
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Skúmanie iónového miešania rozhrania kov-polovodič metódou Rutherfordovho spätného rozptylu : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 09.07.1985 : Projekt III-6-1/07 / [aut.] Kováč,Peter, Ing.; Škol. Hozza,Viktor
  Kováč Peter  Hozza Viktor (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1984 . - 120 s : príl + Autoref.1984, 17 s
  aplikovaná fyzika iónové miešanie GaAs In RBS
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Využitie metodiky uhlovej kolerácie elektrón-pozitrónovej anihilácie na skúmanie látok s neusporiadanou štruktúrou : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 27.01.1983 / [aut.] Fecko,řtefan, Ing.; Škol. Cirák,Július
  Fecko Štefan  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 93 s Autoref.1982, 19 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Vplyv neutrónového žiarenia na zmeny fyzikálnych parametrov polovodičových skiel typu Ge-S : Priebežná výskumná správa dielčej štátnej výskumnej úlohy I-1-11/6b
  Macko Pavol  Macková Vlasta ; E150 Tomčík Pavol ; E150 Valach Milan ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1977 . - 73 s
  aplikovaná fyzika
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Vplyv neutrónového žiarenia na elektrické parametre amorfného GeSx : Záverečná správa fakultnej výskumnej úlohy EF 75/1
  Macko Pavol  Macková Vlasta ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1975 . - 46 s
  aplikovaná fyzika
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Vplyv neutrónového žiarenia na zmeny fyzikálnych parametrov polovodičových termomateriálov : Záverečná zpráva fakultnej výskumnej úlohy 31/E
  Macko Pavol 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1965 . - 73 s
  aplikovaná fyzika
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Vplyv neutrónového žiarenia na infračervené a ramanove spektrá chalkogénnych skiel : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 13.05.1982 / [aut.] Šiška,Ľubomír, Ing.; Škol. Macko,Pavol
  Šiška Ľubomír  Macko Pavol (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1981 . - 121 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Použitie Mössbauerovej spektrometrie pri štúdiu vlastností katalyzátorov na báze železa : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 25.6.1981 / [aut.] Kiss,Gabriel, Ing.; Škol. Cirák,Július
  Kiss Gabriel  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 130 s Autoref.1980, 20 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Štúdium relaxačných procesov v paramagnetikách metódou Mössbauerovho efektu : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 25.06.1981 / [aut.] Vrabček,Peter, Ing.; Škol. Cirák,Július
  Vrabček Peter  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 98 s Autoref.1980, 20 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Využitie protónografie ako metódy na určenie stupňa radiačného porušenia monokryštálu kremíka v procese iónovej implantácie : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-09 : Obh. 09.04.1981 / [aut.] Janík,Ján, Ing
  Janík Ján ; E030 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 86 s Autoref.1980, 17 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.