Search results

 1. Neistoty pri nelineárnom modelovaní zlyhania pretlačením v lokálne podopretých doskách bez šmykovej výstuže
  Kormošová Ľudmila ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 458-463
  pretlačenie nelineárna analýza lomová energia rozmer konečných prvkov punching nonlinear analysis fracture energy finite elements
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Uncertainties in nonlinear modelling of punching
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 294-297
  punching shear nonlinear analysis fracture energy mesh pretlačenie nelineárna analýza lomová energia rozmer konečných prvkov
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. High Performance Fibre Reinforced Concrete as Attractive Material for Container Production in Radioactive Waste Management
  Hudoba Igor ; V110  Grešlík Pavol
  Keep Concrete Attractive 2005/Volume 1 . s.328-332
  betón vysokohodnotný vláknobetón vysokohodnotný pevnosť duktilita lomová energia concrete concrete high performance fracture energy strength
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article