Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus15764^"
  1. Vizualizačná podpora systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 pre ich poznávanie, implementovanie, udržiavanie a neustále zlepšovanie / aut. Alena Pauliková
    Pauliková Alena ; 064000 
    Q magazín : . č. 1 (2022), s. 1-10
    manažérstvo kvality manažérske systémy vizualizácia
    https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/c2cee72b-63b6-438f-ad28-ad9a0c61a4fa
    článok z periodika
    BDE - Scientific works in othes foreign magazines
    O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  2. Analýza platforiem vhodných pre zavádzanie KPI v oblasti zlepšovania procesov v praxi slovenských podnikov s ohľadom na normy systémov manažérstva / aut. Martin Mareček-Kolibiský, Tomáš Brlej, Alena Pauliková
    Mareček-Kolibiský Martin ; 064000  Brlej Tomáš ; 064000 Pauliková Alena ; 064000
    Fórum manažéra : . Roč. 18, č. 2 (2021), s. 45-54
    procesný prístup Balanced Scorecard kľúčové ukazovatele výkonnosti zlepšovanie procesov manažérske systémy ISO normy
    článok z periodika
    ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
    V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  3. 7 Fundamentals of an Operationally Excellent Management systems / aut. Chitram Lutchman, Douglas Evans, Waddah Ghanem, Rohanie Maharaj
    Lutchman Chitram  Evans Douglas Ghanem Waddah Maharaj Rohanie
    Boca Raton CRC Press 2015 . - 436 s.
    ISBN 978-1-4822-0576-3
    Riadenie efektívne manažment výroby manažérske systémy
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0010
    book

    book

  4. Inžinierstvo kvality produkcie
    Hrubec Jozef  Krchnák Peter Lestyánszka Škůrková Katarína ; M5000 Stuchlý Vladimír (rec.) Čičo Peter (rec.)
    1. vyd.
    Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014 . - 166 s
    ISBN 978-80-552-1174-9
    kvalita produkcie manažérske systémy
    zborník (príspevkov)
    BCI - Scripts and school texts (lectures)
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF16130
    book

    book

  5. Zavádzanie environmentálnych manažérskych systémov ako nástroja konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
    Králiková Ružena  Rusko Miroslav ; M5000
    Globálne existenciálne riziká 2013 : . s. 135-140
    environment manažérske systémy konkurencieschopnosť
    článok zo zborníka
    AFD - Reports at home scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

  6. Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use. ISO 20121 : 2012-06-15
    1st ed.
    Geneva ISO 2012 . - 42 s.
    manažérske systémy
    normy
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0010
    book

    book

  7. Integrovaný manažérsky systém
    1. vyd.
    Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009 . - 539 s
    ISBN 978-80-552-0231-0
    manažérske systémy
    učebnica
    (4) - článok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    SJF3320
    MTF2120
    book

    book

  8. Koncepcie systémov manažérstva kvality a ich využitie na školách. System conception of quality management and its application in an education
    Bilčík Alexander ; M220  Hrmo Roman ; M220
    Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.32-35, diel 1
    manažérske systémy vyučovací proces
    článok zo zborníka
    AFC - Reports at international scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

  9. Návrh politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej sporiteľni, a.s. = Presentation of the Policy BOZP of Slovenská sporiteľňa, inc. : Bakalárska práca
    Kandel Miloš  Bábelová Erika (xxx) ; M390
    Bratislava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
    MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
    BOZP ergonómia manažérske systémy
    bakalárska práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book

  10. Zavádzanie integrovaného systému riadenia v spoločnosti Spartan, a.s., Trnava = Introduction of Integration management in Spartan a.s. Organization : Diplomová práca
    Pažma Michal  Rusko Miroslav (xxx) ; M5000
    Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
    MTF ; . - 87 s 1 CD-ROM
    manažérske systémy integrácia kvalita environment
    diplomová práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book