Search results

 1. Simulácia prevádzky komunikačných sietí
  Micovčin Štefan ; E  Oravec Miloš (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 38 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics komunikačné siete simulácia procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60814
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Realizácia fyzikálneho modelu PN priechodu v prostredí C++/java
  Firák Juraj ; E  Gallo Ondrej (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 38 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics aproximácia simulácia a modelovanie simulácia a verifikácia testov simulácia procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56377
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Simulovanie prevádzky kontaktných centier v prostredí neverejných telekomunikačných sietí
  Mišuth Tibor ; E240  Chromý Erik (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 67 s
  Telekomunikácie telekomunikačné siete simulácia procesov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Využitie simulácie pri optimalizácii výrobného procesu v spoločnosti Power-One, s.r.o.
  Švančara Juraj ; E010  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; E1260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 57 s príl.
  kybernetika simulácia procesov výrobné procesy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. HW simulátor technologického procesu = HW simulator of technological process : Bakalárska práca
  Pintér Tomáš ; M6000  Eliáš Andrej (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008 . - 64 s 1 CD-ROM
  simulácia procesov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Návrh simulačného modelu projektu vyraďovania jadrovej elektrárne = The suggestion of a simulation model of a nuclear plant elimination project : Diplomová práca
  Jirka František  Cibulka Viliam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  simulácia procesov projektové riadenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zlepšenie procesu montáže chladiarenských zostáv pomocou simulácie = Improving assembly process cooler by simulation : Diplomová práca
  Ardon Peter  Važan Pavel (xxx) ; M6000 Pauliček Roman (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 67 s 1 CD-ROM
  simulácia procesov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh postupu určovania veľkosti výrobnej dávky s využitím simulačnej optimalizácie = The design of procedure of lot size determination by simulation optimization : Diplomová práca
  Kaščáková Ľubomíra  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  simulácia procesov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Modelování mechatronických systémů v Matlab SimMechanics
  Grepl Robert 
  1. vyd
  Praha : BEN - technická literatura, 2007 . - 151 s
  ISBN 978-80-7300-226-8
  mechatronika simulácia procesov MATLAB umelá inteligencia v priemysle mechanika matematické modelovanie programovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0104
  SJF0310
  MTF6130
  book

  book

 10. Simulácia procesov počas realizácie projektov. Process simulation in project work
  Rybanský Rudolf ; M4000  Holková Andrea ; M4000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 3, č. 3 [cit. 2003-12-11 (2003)
  simulácia procesov projekt
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article