Search results

 1. Odolnosť nosníkov žeriavových dráh podľa eurokódov
  Forgács Juraj ; V190 
  Konstrukce . Roč. 12, č. 1 (2013), s.76-80
  crane rails žeriavová dráha
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Tvorba modelu žeriavovej dráhy s využitím metódy laserového skenovania
  Kopáčik Alojz ; V140  Timurová Katarína
  Inžiniersko-priemyselná geodézia 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [11] s.
  laser scanning laserové skenovanie žeriavová dráha
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Priemyselná hala - prefabrikovaná betónová konštrukcia
  Kubalová Zuzana ; V  Borzovič Viktor (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structures of Buildings kalichová pätka žeriavová dráha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91808
  diplomová práca
  book

  book

 4. Analýza metód určovania geometrických parametrov žeriavovej dráhy
  Bagín Tomáš ; V  Bajtala Marek (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography total station geometric parameters univerzálna meracia stanica metódy merania geometrické parametre žeriavová dráha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67804
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Odolnosť nosníkov žeriavových dráh podľa eurokódov
  Forgács Juraj ; V190 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  crane rails interaction interakcia žeriavová dráha
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Automatizované meranie geometrických parametrov žeriavových dráh
  Kyrinovič Peter ; V140 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 155 s
  ISBN 978-80-227-3563-6
  žeriav crane žeriavová dráha crane rails automatizovaný merací systém automated measurement system kalibrácia calibration automatizované cielenie stred odrazového hranola automated target recognition post-procesingové spracovanie data post-processing Kalmanov filter Kalman filter
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 7. Automatizované meranie žeriavových dráh
  Kyrinovič Peter ; V140  Kopáčik Alojz ; V140
  Aktuální problémy inženýrské geodézie 2010 : . s.73-82
  crane deviation measuring devices merací systém odchýlka žeriavová dráha
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Automated Measurement System for Crane Rail Geometry Determination
  Kyrinovič Peter ; V140  Kopáčik Alojz ; V140
  ISARC 2010. 27th International symposium on automation and robotics in construction : . s.294-305
  automated measurement system automatizovaný merací systém crane rails Kalman filter Kalmanov filter robot station robotizovaná stanica žeriavová dráha
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Kovové nosníky žeriavových dráh
  Baláž Ivan ; V190  Koleková Yvonna (Research team member) ; V250 Lapos Jozef (Research team member) ; V190 Rendek Stanislav (Research team member) Tatarko Peter (Research team member) ; V190 Buček Peter (Research team member) Živner Tomáš (Research team member) ; V190 Klas Tomáš (Research team member) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005 . - nestr
  žeriavová dráha lokálna stabilita globálna stabilita Spoje
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book