Search results

 1. Štrukturálna typológia malých a stredných európskych miest z pohľadu vývoja ich pôdorysných osnov : doktorandská dizertačná práca / Školiteľ D. Kaliská
  Korenková Zdenka 
  Bratislava : STU FA, 2010 . - 266 s
  urbanizmus sídiel typológia miest
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 2. Typologická analýza slovenských miest
  Kaliská Dagmar ; A6160 
  ALFA : . roč.7, č. 2/A (2003), s.49-54
  typológia miest
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article