Search results

 1. Building information modeling with static and dynamic daylight analysis
  Jamnický Martin ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 255-258
  daylighting denné osvetlenie 3D model 3D modely
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Fotogrametria ako nástroj tvorby 3D modelov strojov a zariadení
  Urbanová Mária ; J  Kováčik Róbert (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management photogrammetry calibration software kalibrácia 3D modely fotogrametria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90811
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Využitie moderných technológií pri meraní polohopisu a výškopisu
  Radványi Radoslav ; V  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography metódy merania 3D modely
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80379
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Určenie tvaru Gabiónové múra rýchlostnej cesty metódou obrazového skenovania
  Fraštia Marek ; V140  Marčiš Marián ; V140 Talarovič Martin
  Geodézie a kartografie v dopravě : . CD-ROM, s. 248-257
  fotogrametria gabions gabiony photogrammetry 3D model 3D modely
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=298601
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Deformation Measurements of Gabion Walls Using Image Based Modeling
  Marčiš Marián ; V140  Fraštia Marek ; V140 Trhan Ondrej ; V140
  Geoinformatics . Vol.12 (2014), s. 48-54
  fotogrametria gabions gabiony photogrammetry 3D model 3D modely
  http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/pdf/geoinformatics-fce-ctu-2014-12.pdf
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=298602
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Využitie metódy terestrického laserového skenovania pri tvorbe pamiatkovej dokumentácie
  Haličková Jana  Brunčák Peter Sučíková Anna ; V140
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [15] s.
  cultural and historical heritage kultúrne dedičstvo laser scanning laserové skenovanie 3D model 3D modely
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=298599
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Využitie metódy optického skenovania v archeológii a pri digitalizácii kultúrneho dedičstva
  Brunčák Peter ; V140  Haličková Jana Chlepková Miroslava
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [13] s.
  cultural and historical heritage fotogrametria kultúrne dedičstvo photogrammetry 3D model 3D modely
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=298600
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Analýza vplyvu kvality horninového prostredia na posuny výrubu tunela
  Bartoš Vladimír 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.19-27
  midas gts midas gts tunel tunnel 3D model 3D modely
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Measurement and 3D modeling of buildings
  Jamnický Martin ; V180 
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.289-292
  fotogrametria photogrammetry 3D model 3D modely
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Fotogrametria ako nástroj tvorby 3D modelov strojov a zariadení
  Kováčik Róbert ; J0070  Jerz Vladimír ; J0070
  Robotics and intelligent manufacturing systems [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, s. 35-38
  fotogrametria 3D modely
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article