Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus16665^"
 1. Zmeny katastrálneho zákona a jeho vplyv na znaleckú a stavebnú činnosť
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Buildustry : . Roč. 6, č. 2 (2022), online, s. 4-6
  kataster znalec stavba cadastre expert construction
  www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2022/12/Buildustry-2_2022-WEB.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. 23. slovenské geodetické dni : zborník abstraktov. Trnava, SR, 5. - 6. 11. 2015
  Kopáčik, Alojz, ; V140 (Editor) Lipták, Imrich, ; V140 (Editor)
  Slovenské geodetické dni 23. 5. - 6. 11. 2015 Trnava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2015 . - 62 s.
  ISBN 978-80-89623-09-9
  geodet konferencia kartografia kataster
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (5) - článok
  book

  book

 3. Patrí rozhodovanie susedských sporov o priebehu hranice pozemkov do kompetencie katastrálnych orgánov?
  Horňanský Imrich ; V210  Hudecová Ľubica ; V210
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 58(100), č. 5 (2012), s. 107-112
  boundaries cadastral proceeding hranice kataster katastrálne konanie real estate
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Problematika dvojitej podstaty ISKN
  Baránek Ondrej ; V  Hudecová Ľubica (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography problems future budúcnosť kataster
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68778
  diplomová práca
  book

  book

 5. Pripravované zmeny v Metodickom návode na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Globálne navigačné družicové systémy ako efektívny prostriedok na určovanie priestorovej polohy : . s.43-48
  Geodesy and Cartography geodézia a kartografia kataster land consolidation pozemkové úpravy real estate
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 6. Prínos pozemkových úprav pre kataster nehnuteľností (abstrakt)
  Hudecová Ľubica ; V210 
  X. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí : . s.24-25
  kataster land consolidation pozemkové úpravy priestorové usporiadanie real estate Spatial Planning
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Pozemkové úpravy z pohľadu národnej infraštruktúry priestorových informácií
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Geodetická a kartografická podpora protipovodňovej ochrany : . s.57-63
  kataster land consolidation Národná infraštruktúra pre priestorové informácie National infrastructure for spatial information pozemkové úpravy real estate
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 8. Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Pozemkové úpravy na Slovensku II. : . s.15-22
  kataster land consolidation mapovanie mapping pozemkové úpravy real estate
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Komunikačné rozhrania katastra nehnuteľností
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Kartografické listy 2005 : . S. 53-60
  cadastral districts data quality kataster katastrálne územie kvalita dát real estate
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Geodetické činnosti pre projekt pozemkových úprav - spolupráca zhotoviteľa so správou katastra
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : . s. 39-45
  pozemkové úpravy kataster spolupráca real estate land consolidation
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.