Search results

 1. Podlahy
  Vinárčiková Jana ; A5150 
  Arch . roč. 10, č.2 (2005), s. 6-7
  interiér podlaha parkety Linoleum keramická dlažba
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article