Search results

 1. Statická a dynamická analýza obvodového nosného exoskeletu na vysokej budove
  Méri Dávid ; 010250 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 62-68
  statická a dynamická analýza exoskelet výšková budova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. As-built documentation of anchor blocks of facade elements using TLS
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  INGEO 2017 : . S. 3-10
  kotevné bloky fasáda výšková budova terestrické laserové skenovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Vplyv nosného exoskeletu na architektonický výraz a efektívnosť konštrukcie výškovej budovy
  Ivánková Oľga ; 010250  Vojteková Eva ; 054140 Méri Dávid ; 010250
  Architecture in Perspective 2017 : . S. 30-32
  exoskeleton tubusový obvodový systém exoskelet výšková budova architektonický výraz prenos zaťaženia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Tlakové pomery vo vykurovacej sústave výškového objektu
  Derzsi István ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 477-483
  hydraulika tlakové straty výšková budova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Účinky extrémneho vetra na výškovú budovu
  Uhlířová Lenka ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  výšková budova zaťaženie vetrom MKP
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Po realizačné zameranie kotevných prvkov opláštenia výškovej budovy
  Kyrinovič Peter ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140 Lipták Imrich ; 010140
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . S. 67-76
  výšková budova
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Nízkoteplotné vykurovanie tepelne aktivovaným stropom vo výškovej budove s ľahkým obvodovým plášťom
  Krajčík Michal ; 010290  Némethová Ema ; 010290
  Nízkoteplotné vykurovanie 2015 : . S. 13-19
  nízkoteplotné vykurovanie výšková budova ľahký obvodový plášť vnútorné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Analýza vplyvu sklonu stĺpu na redukciu horizontálneho premiestnenia výškovej budovy
  Medvecká Soňa ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [4] s.
  stĺp premiestnenie vietor sklon výšková budova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Optimalizácia prevádzky vykurovacej sústavy vo výškovom objekte
  Derzsi István ; 010290 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 707-713
  vykurovanie hydraulika výšková budova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Staticko dynamická analýzy výškovej budovy
  Šenkár Martin ; V  Šoltész Július (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 945
  Structures of Buildings dynamic analysis statická analýza výšková budova dynamická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100418
  diplomová práca
  book

  book