Search results

 1. Komparácia metód merania kvality obrobeného povrchu / aut. Jana Moravčíková, Roman Moravčík
  Moravčíková Jana ; 063800  Moravčík Roman ; 061000
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 173-181
  drsnosť povrchu rezné parametre
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Výroba časti krytu na kameru s využitím CNC výrobnej techniky
  Špano Gregor ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management tool výrobný postup rezné parametre nástroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90846
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Výskum vplyvu rezných parametrov na drsnosť sústruženého povrchu metódou DoE
  Neslušan Ondrej  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ; . - 64s 2CD
  Engineering of Production Quality turning sústruženie drsnosť rezné parametre
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95021
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o. = The production proposal for the chosen components in HSS Engineering s.r.o. company : Diplomová práca
  Zbyvateľ Adrián  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 83
  rezné parametre výrobný postup obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66930
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Stratégie frézovania = Milling strategies : Diplomová práca
  Mikoláš Juraj ; M3000  Pokorný Peter (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 69 s 1 CD-ROM
  frézovanie rezné parametre frézovacie stroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Výroba vybranej súčiastky vo firme ELE Advanced Technologies s.r.o. Trenčín = Production of a selected component in the company ELE Advanced Technologies Ltd. : Diplomová práca
  Ondráš Pavol  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 100 s príl (1 CD-ROM)
  výrobné náklady rezné parametre sústruhy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv rezných parametrov na výslednú presnosť obrobku pri obrábaní na CNC sústruhu : Diplomová práca
  Barták Peter  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Straka Marián (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 78 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby rezné parametre
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book