Search results

Records found: 68  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus17365^"
 1. Semi-automated identification of the bronze age burial mounds - hidden anthropogenic landforms in the agricultural landscape
  Horáčková Šárka  Lieskovský Tibor ; 010130 Rusinko Adam Bátora Jozef Murín Igor Labaš Peter
  Geomorphological proceedings 21 : . online, s. 21
  LiDAR GIS archeológia
  https://www.geomorfologie.cz/materialy/konference/sgr_2023.pdf
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. K otázke pravekého až včasnostredovekého osídlenia areálu Oponického hradu
  Repka Dominik  Lieskovský Tibor ; 010130
  Studia Historica Nitriensia . Roč. 27, suppl. 3 (2023), s. 114-129
  archeológia LiDAR hrad
  http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/dominik-repka-tibor-lieskovsky/
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Využitie LLS pri ochrane krajiny pamiatkovej zóny banských diel v Kremnici
  Miňo Martin  Dědič Peter Flórová Mária Lieskovský Tibor ; 010130
  Prostor pro život : . online, s. 96-105
  krajina archeológia LiDAR
  https://drive.google.com/file/d/1OEFTfciLj3rddGoA_XKThrn3k0Ey5Ez9/view
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Výpočet oblastí potenciálne zasiahnuteľných ľubovoľným projektilom v prostredí GIS
  Červík Tadeáš ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130
  Archaeology of conflicts = Archeologie konfliktů : . USB kľúč, [2] s.
  archeológia geografické informačné systémy throwshed analysis externá balistika
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Historická krajina na strednom Pomoraví. Webová aplikácia ako forma prezentácie výsledkov archeologického výskumu
  Hladík Marek  Hladíková Katarína Červík Tadeáš ; 010130
  Počítačová podpora v archeologii - PPA 2023 : . USB kľúč, [1] s.
  GIS archeológia interaktívna webová aplikácia
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Preliminary report on the Duweym Wad Haj season 2022
  Hudec Jozef  Kovár Branislav Lieskovský Tibor ; 010130 Fulajtár Emil Černý Miroslav Horáková Lenka Smoláriková Květa
  Asian and African Studies . Vol. 31, no. 2 (2022), s. 379-398
  archeológia geografické informačné systémy archeologický výskum
  https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=29229
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Využitie GIS na výpočet oblastí potenciálne zasiahnuteľných streľbou
  Červík Tadeáš ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130
  Počítačová podpora v archeologii 21 / 2022 : sborník abstraktů / . online, s. 37
  GIS archeológia computational modeling
  https://amcr-info.aiscr.cz/ppa2022/PPA_2022_Abstrakty.pdf
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. LiDAR vo farbe - vizualizácie dát leteckého laserového skenovania s vysokým rozlíšením
  Lieskovský Tibor ; 010130  Bucha Rášová Alexandra ; 010130 Hladíková Katarína Mellnerová Šuteková Jana Neumann Martin
  Počítačová podpora v archeologii 21 / 2022 : sborník abstraktů / . online, s. 32
  GIS archeológia computational modeling
  https://amcr-info.aiscr.cz/ppa2022/PPA_2022_Abstrakty.pdf
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Hľadanie Rímskeho prístavu : o počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna Dunaja pri Iži
  Daňová Miroslava  Daňová Klaudia Halinár Michal Hoffman Michal Lieskovský Tibor ; 010130 Koprivňanský Andrej Sočuvka Valentín
  Zborník Slovenského národného múzea. Ročník 116 : . S. 319-328
  archeológia LiDAR GIS
  https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z32/15-Danova-Danova-Halinar-Hoffman-Lieskovsky-Koprivnansky-Socuvka.pdf?6422ae71cf025
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Long time-series ecological niche modelling using archaeological settlement data: Tracing the origins of present-day landscape
  Demján Peter  Dreslerová Dagmar Kolář Jan Chuman Tomáš Romportl Dušan Trnka Miroslav Lieskovský Tibor ; 010130
  Applied Geography . No. 141 (2022), online, [14] s., art. no. 102669
  geografické informačné systémy dátové modelovanie archeológia
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622822000406
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.