Search results

 1. Spájkovateľnosť keramických a nekovových materiálov
  Provazník Martin ; M3000  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 116s 1 CD ROM + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials ceramics ultrasound active solder soldering keramika mäkké spájkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66814
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Optimalizácia merania mechanických vlastností spájkovaných spojov
  Šantavý Daniel  Martinkovič Maroš (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012
  MTF ; . - 67 s
  zváranie Welding shear strength soldering šmyková pevnosť bezolovnaté spájky mäkké spájkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81048
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Úloha tavív pri nízkoteplotnom spájkovaní bezolovnatými spájkami = The role of fluxes in low-temperature soldering with lead free solders : Diplomová práca
  Gábor Tomáš  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011
  MTF ; . - 80
  wettability flux soldering mäkké spájkovanie zmáčavosť meď zváranie Welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75427
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Formovanie intermetalických fáz na rozhraní bezolovnatá spájka-substrát : Dizertačná práca
  Pocisková Dimová Katarína ; M140  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011 . - 95 s., autoreferát, CD-ROM
  microstructure thermal properties lead-free solders soldering aktivačná energia mikroštruktúra tepelné vlastnosti vzácne zeminy bezolovnaté spájky mäkké spájkovanie strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63817
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium prechodovej oblasti spájkovaného spoja keramiky ITO = Study of transition areas of soldering joint ITO ceramics : Diplomová práca
  Provazník Martin ; M3000  Koleňák Roman (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009 . - 63 s 1 CD-ROM
  mäkké spájkovanie aktívne spájky vysokovýkonový ultrazvuk ITO keramika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Spájkovanie medených potrubných rozvodov = Soldering of copper pipings : Bakalárska práca
  Hôrka Milan  Jasenák Jozef (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 50 s Prílohy + 1 CD-ROM
  spájkovanie potrubné rozvody mäkké spájkovanie tvrdé spájkovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Mäkké spájky pre vyššie pracovné teploty = Soft Solders for higher working temperatures : Bakalárska práca
  Beťko Ján  Koleňák Roman (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  bezolovnaté spájky mäkké spájkovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Štúdium vlastností spájkovaných spojov pre mikroelektroniku = Study of the soldered joint properties for microelectronics : Diplomová práca
  Mokoš Radovan  Turňa Milan (xxx) ; M3000 Maňka Ľuboš (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2007
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  mäkké spájkovanie bezolovnaté spájky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Materiálová spájkovateľnosť technických kameňov s použitím vysokovýkonového ultrazvuku : Diplomová práca
  Petráš Branislav  Žúbor Peter (xxx) ; M130 Maňka Ľuboš (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 80 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo technické materiály mäkké spájkovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book