Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus17709^"
 1. Experimentálne stanovenie účinkov vetra na konštrukcie
  Hubová Oľga ; 010250 
  Statika stavieb 2016 : . S. 132-139
  zaťaženie vetrom
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Vplyv usporiadania železobetónového jadra na statické pôsobenie výškových budov
  Méri Dávid ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [4] s.
  statická analýza zaťaženie vetrom deformácie stužujúce jadro
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Účinky extrémneho vetra na výškovú budovu
  Uhlířová Lenka ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  výšková budova zaťaženie vetrom MKP
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Modelovanie vplyvu vetra na komplex budov Panorama City Bratislava
  Antal Roland ; 010250  Jendželovský Norbert ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [8] s.
  zaťaženie vetrom vplyv vetra súčiniteľ tlaku a vzduchu ANSYS Fluent ANSYS CFX Panorama City
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Návrh konštrukčného systému výškovej obytnej budovy na základe jej statickej a dynamickej analýzy
  Méri Dávid ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [4] s.
  statická a dynamická analýza zaťaženie vetrom seizmicita deformácie koeficienty ložnosti podložia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  article

  article

 6. Viacúčelový veterný tunel STU Aby neodfúklo strechu
  Hubová Oľga ; V250 
  ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis . Roč.21, č.5 (2014), s. 52-53
  experiment experiment veterný tunel wind load wind tunnel zaťaženie vetrom
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Lateral stiffness of multi-storey frames
  Spargia Anthoula ; V  Šnirc Ľuboš (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 26.06.2014 ; 5
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering wind load displacement stiffness zaťaženie vetrom tuhosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95168
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
  Valašík Adrián ; V  Ivánková Oľga (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 945
  Structures of Buildings wind load dynamic analysis deformácie seizmicita zaťaženie vetrom statická analýza dynamická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100732
  diplomová práca
  book

  book

 9. Experimentálne merania a možnosti využitia BLWT tunela na STU v Bratislave
  Hubová Oľga ; V250  Lobotka Peter ; V180
  Inžinierske stavby . Roč.62, č.1 (2014), s. 16-19
  experiment experiment veterný tunel wind load wind tunnel zaťaženie vetrom
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Analysis of a Tall Building Having an Irregular Cross-Section Subjected to a Wind Load
  Jendželovský Norbert ; V250 
  Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering DYN-WIND 2014 : . S. 75-80
  tall buildings vysoké budovy wind load zaťaženie vetrom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article