Search results

Records found: 65  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus17768^"
 1. Humanizácia vzdelávania ako prediktor kvality postojov študentov technickej univerzity
  Vašková Ľubica  Gajniak Ján Florián ; 010350
  Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : . CD-ROM, s. 177-180
  postoj humanizácia interakcia kvalita globalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Non-linear FEM analysis of integral bridges transition area
  Pecník Miroslav ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Laco Kamil ; 010110
  Solid State Phenomena : . Vol. 259, (2017), s. 152-157
  soil structure interaction integral bridges transition area springs interakcia integrálne mosty prechodové oblasti pružinové podpery
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Vplyv tuhosti podložia na únosnosť betónovej priemyselnej podlahy
  Tomašovičová Dominika ; 010250  Jendželovský Norbert ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  podložie podlahová doska únosnosť interakcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Bended Pile and the Layered Subsoil
  Prekop Ľubomír ; 010250 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 769, (2015), s. 61-64
  interakcia interaction contact sheeting structure elastic subgrade 3D structural model
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Odhad expertízy vývojára na predchádzanie vzniku chýb v softvérovom projekte
  Kuric Eduard ; I200  Rástočný Karol ; I200 Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . s. 91-96
  expertíza vývojár vývoj softvéru kvalita zdrojový kód aktivita interakcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Adaptívny web dizajn
  Antala Ján ; I300  Čerňanský Michal (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems interaction adaptation adaptácia interakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100955
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Nonlinear Analysis of Underground Walls in Interaction with Subgrade
  Prekop Ľubomír ; V250 
  Advanced Materials Research : . Vol. 969, (2014), s. 276-279
  contacts interaction interakcia kontakt pažiaca konštrukcia sheeting structure
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Pilotové základy a vrstevnaté podložie
  Prekop Ľubomír ; V250 
  22nd SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2014 : . online, s. 119-124
  interaction interakcia piles pilóty podložie subsoil
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. An Interaction Between a Bended Pile and the Layered Subsoil
  Jendželovský Norbert ; V250  Prekop Ľubomír ; V250
  14th International Scientific Conference VSU´2014. Volume I. : . P. 203-206
  interaction interakcia piles pilóty podložie subsoil
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Modulárny výučbový systém s dôrazom na motiváciu a interakciu
  Vargovčíková Mária ; E  Pásztó Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 359 . - 50 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics interaction motivation education modularity modularity interakcia motivácia vzdelávanie modularita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103175
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book