Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia zásob v podniku Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov
  Minárik Peter ; M  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 27.06.2014 ; Degree program : 175 . - 62s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics inventory management stock výrobná logistika riadenie zásob zásoba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92231
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov výrobnej logistiky prostredníctvom metód lean v podniku Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
  Haško Milan ; M  Fidlerová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 64s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management waste production logistics výrobná logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87417
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh riešenia na zefektívnenie chodu linky výroby úplnej misky čerpadla PKW hydrodynamického meniča, prostredníctvom vybraných štíhlych metód v podniku
  Straka Marek ; M  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 189 . - 91s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics štíhla výroba výrobná logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99166
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh zdokonalenia materiálového toku v podniku ZLK, s.r.o.
  Škojec Ján  Jemala Marek (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 74s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics material flow logistics výrobná logistika materiálový tok logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95472
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zefektívnenie výrobnej logistiky lisovne v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
  Mitasová Jana ; M  Hodulík Marián (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics logistics výrobná logistika logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79011
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh riešenia na skvalitnenie fungovania materiálového toku v podniku HYKEMONT spol. s r. o.
  Gábrišová Veronika  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 81 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material handling material flow production logistics manipulácia s materiálom materiálový tok výrobná logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85526
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zdokonalenie materiálového toku v podniku ZF Sachs Slovakia, a. s., Trnava
  Straka Marek ; M  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 65s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics material flow výrobný proces výrobná logistika materiálový tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66336
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie materiálového zabezpečenia liniek Apex v podniku Continental Matador Truck Tires s. r. o., Púchov
  Rosa Pavol ; M  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management materiálový tok výrobná logistika cievka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66396
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Logistika a jej využitie v zadanom výrobnom systéme : Bakalárska práca
  Veselovský Viktor  Krajčová Katarína (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 70 s., CD-ROM
  material flow logistics simulation simulácia výrobný systém materiálový tok výrobná logistika výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62567
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Výrobná logistika pri výrobe HP chladičov = Production logistics of the HP coolers production : Diplomová práca
  Janitová Ivana  Mudriková Andrea (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 84
  lean production Just-in-Time Just-in-Time štíhla výroba výrobná logistika výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67889
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book