Search results

 1. Robotics, Vision and Control : Fundamental Algorithms in MATLAB
  Corke Peter 
  Berlin : Springer Verlag, 2011 . - 570 s
  ISBN 978-3-642-20143-1
  robotika roboty manipulátory automatizačná technika automatické riadenie technická kybernetika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Robotics : Modelling, Planning and Control / Aut.: Siciliano, B. a i.
  Siciliano Bruno  Sciavicco Lorenzo Villani Luigi Oriolo Giuseppe
  1. vyd
  London : Springer London, 2009 . - 632 s
  ISBN 978-1-84628-641-4
  roboty systémy riadenia manipulátory
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  SJF1000
  Robotics

  book

 3. Manipulačný prostriedok s užitočnou nosnosťou cca 500 kg - zdvíhadlo, pre usádzanie a manipuláciu s prvkami skúšobného zariadenia používanými pri skúškach na skúšobnom zariadení : Diplomová práca
  Tahotný Branislav  Lacko František (xxx) ; M200
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 66 s príl., 1 CD-ROM
  manipulátory
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Navrhovanie tvárniacich nástrojov pre automatizované pracovisko = Design of moulding tools used in an automated workshop : Bakalárska práca
  Moroz Ľubomír  Košťálová Miroslava (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  tvárniace nástroje automatizácia manipulátory
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Robotics : State of the art and future challenges / Aut.: Bekey, George a i.
  Bekey George A  Ambrose Robert Kumar Vijay Lavery David Sanderson Arthur Wilcox Brian Yuh Junku Zheng Yuan
  New Jersey : World Scientific, 2008 . - 144 s
  ISBN 978-1-84816-006-4
  robotika roboty manipulátory automatizačná technika automatické riadenie technická kybernetika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  MTF0010
  book

  book

 6. Roboty a manipulátory. Virtuálne robotizované laboratórium : Návody na cvičenia
  Božek Pavol ; M6000 
  1. vyd
  Trnava : Tripsoft, 2007 . - 45 s
  ISBN 978-80-89291-02-1
  roboty manipulátory
  príručka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 7. Riadenie manipulátora regálového zakladača = Control of manipulator for shelf collator : Diplomová práca
  Boledovič Stanislav  Velíšek Karol (xxx) ; M2000 Košťál Peter (Consultant) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007
  MTF ; . - 76 s 1 CD-ROM
  manipulátory
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Tvorba virtuálneho robotizovaného laboratória pre podporu výučby predmetu Roboty a manipulátory v novoakreditovanom študijnom programe : Záverečná správa projektu KEGA MŠ SR č. 3/3111/05
  Bezák Pavol ; M6000  Božek Pavol ; M6000 Iringová Miriam ; M6000 Moravčík Oliver ; M6000 Sakál Peter ; M4000 Makyšová Helena ; M4000
  1. vyd
  Trnava : Tripsoft, 2007 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89291-13-7
  virtuálne laboratória roboty manipulátory
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Návrh dvojramenného manipulátora na obsluhu lisovacieho zariadenia = Application of manipulator to service Compacting machine : Diplomová práca
  Miškech Ľubomír  Košťál Peter (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2006
  MTF ; . - 76 s príl., 1 CD
  technologické zariadenia a systémy manipulátory lisovacie zariadenia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Konštrukcia jednoduchých synchrónných manipulátorov
  Tolnay Marián ; J120 
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 10, č. 2-A (2006), s.555-562
  konštrukčné prvky koštrukcie manipulátory
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - skriptá
  article

  article