Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus17909^"
 1. Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Edukácia . Roč. 3, č. 1 (2019), s. 33-38
  efektivita vyučovania cudzie jazyky rečový prejav učiteľa sebareflexia facilitátor
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Výchova a vzdelávanie 2018 : Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi : . CD-ROM, S. 16-17
  efektivita vyučovania cudzie jazyky rečový prejav učiteľa sebareflexia facilitátor
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Osobnosť učiteľa a jej vplyv na efektívnosť vyučovacieho procesu : Diplomová práca
  Lukačovičová Lucia  Novák Jaromír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  vyučovací proces kvalita efektivita vyučovania učiteľ učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68080
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Physics Tasks in Pictures
  Baník Ivan ; V240  Pavlendová Gabriela ; V240
  XXIV Didmattech 2011 : . s.256-264
  efektivita vyučovania effectivity of education fyzikálne vzdelávanie motivácia motivation obrazové úlohy physics education tasks in pictures
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Jednoduchý experiment - materské mlieko školskej fyziky
  Baník Ivan ; V240 
  Tvorivý učiteľ fyziky III. : . s.58-66
  efektivita vyučovania effectivity of education motivácia motivation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Education of technical physics using ICT
  Halusková Soňa ; J160 
  New Trends in Physics : . s.297-299
  elektronický text efektivita vyučovania electronics text effectivity of education
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Tvorba, efektívnosť a kvalita hypertextových e-návodov na laboratórne cvičenia z elektrotechniky. Creation, Efficiency and of Hypertext e-instruction for Laboratory Practice in Electrical Technology : Dizertačná práca
  Vragaš Stanislav ; M1000  Kostelník Ján (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007 . - 145 s príl (autoreferát, 1 CD-ROM)
  e-učebné texty dištančné vzdelávanie efektivita vyučovania
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Aplikácia interaktívnej fyziky vo výučbe
  Halusková Soňa ; J160 
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku : . , s.105-108
  elektronický text efektivita vyučovania
  zborník (príspevkov)
  AFD - Reports at home scientific conferences
  AFD
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.