Search results

 1. Environmentálne problémy sídelných útvarov / aut. Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová ; rec. Brigita Salaiová, Miroslav Badík
  Ďurčanská Daniela  Decký Martin Jandačka Dušan Remišová Eva Salaiová Brigita (rec.) Badík Miroslav (rec.)
  1. vyd.
  Žilina: EDIS - vydavateľské centrum ŽU, 2019 . - 257 s.
  ISBN 978-80-554-1590-1
  sídelné útvary životné prostredie hluk znečistenie ovzdušia zdravotné riziká
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0200
  book

  book

 2. Hodnotenie toxikologických rizík expozície pracovníkov polychlórovaným bifenylom pri sanácii starej environmentálnej záťaže : habilitačná práca / aut. Marek Drimal
  Drimal Marek 
  2016 . - 133 s.+príl. 1 CD-ROM
  Habilitačná práca (doc.), STU MTF v Trnave 2017. školiace pracovisko: Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  zdravotné riziká environmentálne záťaže
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Syntetické farbivá by nás mali zaujímať / aut. Jarmila Hojerová
  Hojerová Jarmila ; 044250 
  Vôňa vedy . S. 84-85
  syntetické farbivá zdravotné riziká potraviny kozmetika In vitro
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Bezpečnostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov : dizertačná práca
  Ševčíková Janka ; M5000  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 21.08.2014 ; Degree program : 198 . - 116s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety acid tars gudróny zdravotné riziká riziková analýza environmentálne riziká
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104053
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia v podniku
  Trokanová Michaela ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 56s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management workplace pracovné prostredie zdravotné riziká
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102528
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Hodnotenie zdravotných rizík v kontexte posudzovania vplyvov na životné prostredie
  Drimal Marek  Balog Karol ; M5000
  Životné prostredie . Roč. 46, č. 2 (2012), s.89-92
  zdravotné riziká životné prostredie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Účinky výroby a použitia plastov na zdravie zamestnancov
  Tureková Ivana ; M5000  Šantavá Renáta ; M390 Turek Ľudovít ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.109-115
  plasty zdravie človeka zdravotné riziká
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Hodnotenie zdravotných rizík z hľadiska pracovného prostredia v profesii logistický manažér = Assesment of the health hazard in logistics manager position from working environment point of view : Bakalárska práca
  Antal Jaroslav  Šantavá Renáta (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  pracovné prostredie zdravotné riziká
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Kategorizace práce
  Motyčková Pavla 
  Praha : ASPI, 2005 . - 79 s
  ISBN 80-7357-051-3
  bezpečnosť práce hygiena práce pracovné prostredie zdravotné riziká
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 10. Zásahové tolerančné hodnoty škodlivých plynov a pár a zdravotné riziká požiarnikov
  Balog Karol ; M5000 
  Arpos . Roč. 1, č. 3-4 (2000), s.22-24
  plyny a pary zdravotné riziká
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article