Search results

 1. Emulating Cisco Network Laboratory Topologies in the Cloud
  Grellneth Igor ; 070400  Hrubý Martin ; 070400 Vilhan Peter ; 070400
  ICETA 2011 : . s.67-92
  simulácia MIPS Cisco virtuálne laboratória CCNA
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Európske virtuálne laboratórium matematiky - Slovenský portál EVLM a konzultačné centrum
  Velichová Daniela ; J0080 
  Current trends in university mathematical education : . s.161-168
  virtual laboratory database virtuálne laboratória
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Virtuálne laboratórium servosystémov
  Triaška Stanislav ; E010  Žalman Milan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 77 s
  kybernetika virtuálne laboratória
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Výstavba virtuálnych laboratórií nových technológií pre dizajn a interiér na DF TU a FA STU : Záverečná správa grantovej úlohy KEGA MŠ SR č.3/4300/06
  Ihring Marián  Petelen Ivan ; A5150
  Bratislava : FA STU , 2008
  2008
  2008 . - 9 s
  virtuálne laboratória
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Virtuálne laboratóriá - zdroj nových vedomostí
  Andrášik Ladislav ; R2020 
  eFocus . Roč. 8, č. 1 (2008), s.69-71
  virtuálne laboratória vedomosti virtual laboratory
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Knowledge acquisition aided by experimentation in virtual laboratories
  Andrášik Ladislav ; R2020 
  Knowledge management 2008 : . s.CD Rom
  virtuálne laboratória vedomostný manažment virtual laboratory knowledge management
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Mobile Education Centre
  Čičák Pavel ; I100  Jelemenská Katarína ; I100 Dado Boris ; I100
  ICETA 2008 : . s.245-250
  učenie vyučovanie virtuálna trieda virtuálne laboratória bezdrôtové komunikačné systémy
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Virtual laboratory of pneumatics systems building
  Košťál Peter ; M2000  Velíšek Karol ; M2000 Mudriková Andrea ; M2000
  Proceedings of the 9th Biennial ASME Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA2008) : . s.CD Rom
  virtuálne laboratória
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  (2) - článok
  article

  article

 9. Technológie pre virtuálne a vzdialené laboratória : Obhaj. 2.10.2008
  Žáková Katarína ; E010 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - Nestr
  virtuálne laboratória skúšobné laboratóriá e-vzdelávanie
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Virtuálne laboratórium pneumatiky
  Košťál Peter ; M2000  Velíšek Karol ; M2000 Pecháček František ; M2000
  Setkání kateder výrobních strojů a robotiky - SKVS 2007 : . s.52-55
  virtuálne laboratória pneumatika
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article