Search results

 1. Logika vědeckého bádání / [aut.] Popper,Karl R
  Popper Karl R 
  Praha : OIKOYMENH, 1997 . - 617 s
  ISBN 80-86005-45-3
  vedecké výskumy logika logická metodológia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book

 2. Vzťah medzi filozofickým pohľadom na svet a rozvojom osobnosti / [aut.] Kukelka,Václav
  Kukelka Václav 
  1.vyd.
  Frýdek : "tl." Richtrova tiskárna, 1993 . - 94 s
  ISBN 80-967129-6-9
  teória poznania logická metodológia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book