Search results

 1. Ceny rezidenčných nehnuteľností
  Paulovičová Lucia ; 010270  Briatka Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 1 (2017), CD-ROM, s. 5-6
  nehnuteľnosti ceny rast úroková sadzba hospodárstvo real estates prices growth interest rate economy
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Funkčný gazdovský dvor s turistickým penziónom
  Laciková Silvia ; V  Bauer Peter (Thesis advisor) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  penzión agroturistika hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60012
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Problematika odpadového hospodárstva vo vybranej lokalite
  Klenková Soňa ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering waste hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76445
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Funkčný gazdovský dvor s turistickým penziónom
  Brindzová Anna ; V  Bauer Peter (Thesis advisor) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  pozemné stavby a architektúra Building Structures and Architecture hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59312
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Turistický penzión na gemerských lazoch
  Falťan Daniel ; V  Bauer Peter (Thesis advisor) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  pozemné stavby a architektúra Building Structures and Architecture agroturistika penzión rekreácia hospodárstvo recreation agriculture
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47539
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Vodné hospodárstvo v jadrovej elektrárni
  Ivan Slavomír ; J  Urban František (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51251
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Sprievodca labyrintom európskych spoločenstiev : Všetko o európskych inštitúciách štruktúry, právomoci, procedúry, príklady, schémy, zovšeobecnenia / [aut.]Daniel Guéguen; Z franc. Martin Vozák
  Guéguen Daniel  Vozák Martin (Translator)
  1.vyd.
  Bratislava : Mladé letá, 1993 . - 115 s
  ISBN 80-06-00533-8
  EHS hospodárstvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  SVF0100
  book

  book

 8. Svobody volby / [aut.]Milton Friedman, Rose Friedman; Z amer. Pavel Vrecion, Vladimír Vrecion
  Friedman Milton  Friedman Rose Vrecion Pavel (Translator) Vrecion Vladimír (Translator)
  1.vyd.
  Praha : Liberální institut, 1992 . - 318 s
  ISBN 80-85467-85-2
  hospodárstvo stupne vývojové
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Hospodárske dejiny : Stručný prehľad / [aut.]Jozef Faltus, Emília Krajniaková
  Faltus Jozef  Krajniaková Emília
  1.vyd.
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1992 . - 213 s
  ISBN 80-225-0358-4
  hospodárstvo dejiny
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5100
  book

  book

 10. Národ bez peňazí / [aut.] Tkáč,Marián
  Tkáč Marián 
  1.vyd.
  Bratislava : Bradlo, 1991 . - 146 s
  ISBN 80-7127-046-6
  hospodárstvo ekonomika peniaze Slovensko
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book