Search results

 1. Urbanistický atlas Bratislavy / Peter Žalman
  Žalman Peter 
  1. vydanie
  Bratislava : GDA VISUAL, 2016 . - 400 ks
  ISBN 978-80-972542-0-9
  urbanizmus sídiel Bratislava veľký územný celok vývoj stavby miest mestský rozvoj územný plán Bratislavy aglomerácia
  atlas
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3101
  SVF1100
  Urbanistický atlas Bratislavy

  book

 2. Prípadová štúdia 1 -Environmentálne hodnotenie konceptu riešenia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
  Belčáková Ingrid ; A7170  Kozová Mária Krasnec Peter
  Krajinnoekologické metódy v regionálnom environmentálnom hodnotení . s.167-177
  územný plán Bratislavy environmentálne hodnotenie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Environmentálne hodnotenie konceptu riešenia územného plánu Bratislavy
  Belčáková Ingrid ; A7170  Petríková Dagmar ; A440
  Město, venkovský prostor a krajina : . , s.65-74
  územný plán Bratislavy environmetalistika
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 4. Environmentálne hodnotenie konceptu riešenia územného plánu hl. mesta SR Bratislavy
  Belčáková Ingrid ; A7170  Kozová Mária Finka Maroš ; A440
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae . roč.19, supplement 2002 (2002), s.271-283
  územný plán Bratislavy environmental assessment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article