Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus18515^"
 1. HI-SMART : Weiterbildung im Bereich "Nearly Zero Energy Buildings"
  Hoffmann Sabine  Csoknyai Tamás Rabenseifer Roman ; 010180 Magyar László
  Bauphysiktage Kaiserslautern 2022 : . S. 87-89
  continuing education module higher education life-long learning nearly zero energy buildings
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Kabína nakladača/mobilného pracovného stroja s čelnými vstupnými vysúvacími dverami : číslo prihlášky 145-2019, dátum podania prihlášky 2.12.2019, zverejnenie prihlášky 9.6.2021 aut. Ladislav Gulan, Izidor Mazurkievič, Adam Mikuš
  Gulan Ladislav ; 020030  Mazurkievič Izidor ; 020030 Mikuš Adam
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2021 . - 9 s.
  mobilný pracovný stroj nakladač modul kabína mobile working machine loader module cab
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 3. Bezdrôtový prenos binárnych/spínaných a analógových signálov v priemyselnej automatizácii : Bakalárska práca
  Rimovský Tomáš  Škulavík Tomáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 48 s., CD-ROM
  modul komunikácia module bezdrôtový prenos aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47352
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Komplexné hodnotenie návrhu variantných modulárnych konštrukcií mobilných pracovných strojov
  Filípek Peter ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Mobilné energetické prostriedky - hydraulika - životné prostredie - ergonómia mobilných strojov : . s.71-76
  modul module platforma platform koeficient modulárnosti modularity coefficient
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Systémové hodnotenie variantných konštrukcií mobilných pracovných strojov na základe ukazovateľov metodického konštruovania
  Filípek Peter ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Pulkovník Vladimír ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011 [elektronický zdroj] : . s.145-148
  module platform platforma
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. The evaluation methodology of modular structures of mobile working machines based on technical and economic indicators
  Filípek Peter ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 IZRAEL Gregor ; J0030
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 3 (2011), s.173-175
  modul module modular structure
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Informačné systémy v zdravotníctve I.
  Gabčo Ladislav ; E  Krajčušková Zuzana (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 32 s
  module Telekomunikácie informačné systémy zdravotníctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48964
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Modul pre evidenciu cestovných príkazov do CRM systému
  Herceg Jozef  Riedlmajer Robert (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  CRM modul CRM module
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75233
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Konštrukčný návrh rýpadlo ? nakladača na báze modulov HON 200 [CD-ROM]
  Čačko Viliam ; J0070  Gulan Ladislav (xxx) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 78 s
  modul podkopové zariadenie module undermine mechanism
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Structure creation of flexible constructions of mobile working machines
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030
  Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara . Vol. 6, No. 2 (2008), s.89-94
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine module
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.