Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus18663^"
 1. Verification of the CFD model of water flow near the lateral spillway
  Orfánus Martin ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 291-301
  fluid dynamics three dimensional mathematical model CFD lateral spillway
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. CFD accuracy compared to physical model results on lateral spillway phenomena
  Orfánus Martin ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 363-374
  hybrid research three dimensional simulations fluid dynamics physical research lateral spillway
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. The CFD analyses of the lateral spillway using different turbulence models
  Orfánus Martin ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170
  Water Management and Hydraulic Engineering 2015 : . S. 121-130
  three dimensional mathematical model CFD lateral spillway fluid dynamics
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Hybrid modelling in flood risk management
  Šoltész Andrej ; V170  Orfánus Martin ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 345-352
  fyzikálny výskum dynamika kvapalín bočný priepad physical research lateral spillway fluid dynamics hybridný výskum trojdimenzionálna simulácia hybrid research three dimensional simulation
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Využívanie trojrozmerných CFD simulačných nástrojov pre účely základného výskumu hydrotechnických objektov
  Orfánus Martin ; V170 
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . s.165-176
  dynamika tekutín fluid dynamics simulácia a modelovanie simulation models three dimensional mathematical modeling trojrozmerné matematické modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Zvyšovanie zvislej sily na kolesách vplyvom aerodynamiky vozidla
  Konkoly Dušan ; J  Janikovič Branislav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines CFD CFD drag fluid dynamics wing odpor vzduchu CFD CFD mechanika tekutín krídlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83277
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Research on the impact of lateral spillway parameters on hydraulic flow characteristics using 3D modelling [elektronický zdroj]
  Orfánus Martin ; V170  Kovařík Karel (rec.) Bačík Martin (rec.) Mišík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 94 s CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4092-0
  lateral spillway fluid dynamics dynamika tekutín bočný priepad trojrozmerný matematický model CFD three dimensional mathematical model CFD
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 8. A CFD code for viscous, transonic flow analysis
  Čekan Tomáš ; J260  Molnár Vojtech ; J260
  Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín : . s.213-218
  dynamika tekutín turbulencia fluid dynamics viscous flow
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.