Search results

 1. Application of cogeneration unit and heat pumps in district heating systems
  Takács Ján ; 010290  Mudrá Martina ; 010290
  EXPRES 2020 : . USB kľúč, s. 61-64
  district heating systems renewable energy sources cogeneration unit heat pumps
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Energy and economic evaluation of a residential building after complex renovation
  Skalíková Ingrida ; 010290  Füri Belo
  EXPRES 2019 : . CD ROM, s. 15-18
  heat pumps renovation of residential buildings
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Streamlining the operation of a heat source through renewable energy sources
  Mudrá Martina ; 010290 
  Indoor Climate of Buildings 2019 : . CD-ROM, s. 203-208
  heat source heat pumps cogeneration unit hot water preparation combined heat and power generation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Analysis of the operating conditions of low temperature systems and transmission of the energy buildings with using heat pumps
  Niková Ingrida ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 606-611
  heat pumps buildings COP
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Uplatnenie reverzibilných tepelných čerpadiel pre vykurovanie a chladenie
  Füri Belo ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2016 : . CD-ROM, s. 113-118
  tepelné čerpadlá vykurovanie chladenie nízkoenergetické systémy heat pumps space heating cooling low exergy systems
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Experiences with Operation of Reversible Cycle of the air-to-air Heat Pump
  Füri Belo ; V290 
  6th International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources : . S. 79-81
  čerpadlá tepelné heat pumps
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 7. Návrh a výpočet nízkoteplotného vykurovania s tepelným čerpadlom pre hotel
  Belica Adam ; V180  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  technické zariadenia budov Building Services low temperature heating heat pumps tepelné čerpadlo nízkoteplotné vykurovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83358
  diplomová práca
  book

  book

 8. Využitie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a ohrev teplej vody v rodinnom dome
  Šindlerová Lucia ; V  Lulkovičová Otília (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings heat pumps tepelné čerpadlo solárne kolektory solárny systém obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69679
  diplomová práca
  book

  book

 9. Analýza použitia tepelných čerpadiel väčších výkonov pre rekonštrukcie starých budov.
  Boledovič Martin 
  Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.299-304
  heat pumps tepelné čerpadlá
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Spôsob určenia účinností a energetických požiadaviek systémov tepelných čerpadiel
  Orgoník Dušan 
  Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.305-308
  heat pumps tepelné čerpadlá
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article