Search results

 1. Vplyv zloženia zemného plynu na energiu potrebnú na jeho ohrev v regulačnej stanici
  Rajzinger Ján ; J270 
  SLOVGAS . Roč. 15, č. 3 (2006), s.4-7
  zemný plyn regulačná stanica natural gas pressure reduction station
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Model regulačnej stanice zemného plynu s expanznou turbínou a príklad jeho aplikácie v praxi
  Rajzinger Ján ; J270  Antal Štefan ; J270 Havelský Václav ; J270 Slobodová Michaela
  SLOVGAS . Roč. 15, č. 5 (2006), s.14-16
  zemný plyn regulačná stanica expanzná turbína natural gas pressure reduction station expansion turbine
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Posúdenie možnosti zvýšenia efektívnosti prevádzky vnútorných odovzdávacích staníc zemného plynu prepravnej siete : Výskumná správa úlohy STU SjF 52/06 , SPP - preprava, a.s., č. obj. 1350002792
  Rajzinger Ján ; J270  Antal Štefan ; J270 Havelský Václav ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTT, 2006 . - 180 s
  zemný plyn regulačná stanica natural gas pressure reduction station
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Kogeneračné jednotky ako alternatívny zdroj tepla na predohrev ZP na regulačnej stanici
  Rajzinger Ján ; J270 
  Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : . , s.141-145
  zemný plyn regulačná stanica kogeneračná jednotka natural gas pressure reduction station Cogeneration unit
  zborník (príspevkov)
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article