Search results

 1. Využitie IKT v didaktike technických profesijných predmetov
  Kadnár Jozef ; M7000 
  Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík : . s.[4]
  IKT didaktika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Didaktika
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2010 . - 598 s
  ISBN 978-80-8078-322-8
  pedagogika didaktika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF9100
  Didaktika

  book

 3. Uplatnenie didaktických zásad pri výučbe všeobecno-odborných predmetov
  Vaňová Jana  Labašová Eva (Thesis advisor) ; M2000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  didaktika didaktické zásady vyučovací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63629
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Život a dielo Vladimíra Václavíka
  Kips Milan ; M220  Schwarzová Monika
  1. vyd
  Bratislava : SAPIENTIA, 2009 . - 115 s
  ISBN 978-80-89229-18-5
  pedagogika didaktika
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Materiálne didaktické prostriedky = Didactic material resources : Diplomová práca
  Paluš Ľubomír  Vaněček David (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s Prílohy + 1 CD-ROM
  didaktika materiálne didaktické prostriedky didaktická technika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Didaktika odborného výcviku
  Tináková Katarína ; M220 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 110 s
  ISBN 978-80-8096-099-5
  didaktika
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Didaktika
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2008 . - 595 s
  ISBN 978-80-8078-198-9
  pedagogika didaktika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 8. Ako kvalitne učiť? Skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov / Ed. I. Mattová
  Bratislava : Alternatíva Komunikácia Občania o.z. a Leadership Development Program Slovensko,o.z., 2007 . - 183 s
  ISBN 978-80-969636-1-4
  didaktika pedagogika Psychológia pedagogická
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 9. XIX. DIDMATTECH 2006 : Medzinárodná vedecko-odborná konferencia, 6.-7.9.2006, Komárno
  Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007 . - 456 s
  ISBN 978-80-89234-23-3
  materiály technológie informačné technológie komunikačné technológie didaktika
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 10. Didaktika plávania vysokoškolákov. Didactics of university students swimming
  Merica Marián ; M340  Novotná Soňa ; M340
  Sport a kvalita života 2007 :
  motorické učenie plávanie didaktika
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article