Search results

 1. Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov na zníženie množstva odpadu s návrhom vybudovania centra opätovného použitia
  Veronika Tisoczká  Sárkány Ondrej Rózsa Gergely ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 85-90
  project NAREG reuse reuse center waste waste management
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. The impact of COVID-19 on the amount of municipal waste
  Rózsa Gergely ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Šutúš Marek ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Abstract book for the 16th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . online, [1] s., paper no. 92
  municipal waste waste management landfill Covid-19
  https://issuu.com/pivanyi/docs/book_of_abstract_2020
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 3. Optimalizácia tvaru, rozmeru a hustoty výliskov ušľachtilých palív / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth
  Šooš Ľubomír ; 020070  Kolláth Ľudovít ; 020070
  Vykurovanie 2017 : . S. 243-249, CD ROM
  environmental education waste management environmentálna výchova optimalizácia tvaru
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Nakladanie so stavebným odpadom a možnosti jeho recyklácie [elektronický zdroj]
  Szalayová Sylvia ; 010270  (rec.) Gašparík Jozef ; 010270 (rec.) Palušová Darina
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2016 . - CD-ROM, 117 s.
  ISBN 978-80-263-1121-8
  waste management construction waste
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 5. Melting of contaminated metallic materials in the process of the decommissioning of nuclear power plants / aut. Andrej Slimák, Vladimír Nečas
  Slimák Andrej  Nečas Vladimír ; 036000
  Progress in Nuclear Energy . Vol. 92, (2016), s. 29-39
  metal melting decommissioning Decontamination radioactive metals waste management
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149197016301287
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
  Géring Peter ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 985
  waste management separation packaging waste odpadové hospodárstvo zneškodňovanie odpadu separácia odpady z obalov odpad elektronický odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99905
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Separácia odpadov v školských zariadeniach
  Minárik Ivan ; V  Galbová Kristína (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering waste management separation odpadové hospodárstvo separácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100489
  diplomová práca
  book

  book

 8. Waste disposal by risk analyses in Zohor location
  Škultétyová Ivona ; V280  Stanko Štefan ; V280 Galbová Kristína ; V280 Holubec Michal ; V280 Hrudka Jaroslav ; V280 Molnárová Lenka ; V280
  SGEM 2014. GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : . s. 831-838
  environmental protection nakladanie s odpadmi ochrana prírody risk analysis riziková analýza waste management
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Odpadové hospodárstvo obchodných reťazcov na Slovensku
  Staník Viliam ; V280 
  Ekológia a environmentalistika : . s.97-103
  chain stores obchodné reťazce odpad odpadové hospodárstvo waste waste management
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Návrh odpadového hospodárstva pre zadanú lokalitu
  Csibová Simona ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste management separate collection komunálny odpad odpadové hospodárstvo separovaný zber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103901
  bakalárska práca
  book

  book