Search results

 1. Recyklácia a opätovné použitie stavebných materiálov.
  Ledererová Miriam ; V260 
  Znovupoužitie materiálov na stavebné účely : . s.83-87
  economical analysis ekonomické kritériá odpad waste
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Optimalizácia stanovenia výkonu kotla na drevnú štiepku pri rekonštrukcii tepelného zdroja
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Malý Stanislav ; J0060 Bereznai Jozef ; J0060
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.262-265
  drevná štiepka ekonomická analýza economical analysis combustion
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Určenie cien tepla z výhrevne so spaľovaním drevnej štiepky a zemného plynu
  Fabuš Michal  Urban František ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal
  Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : . s.437-442
  investičné náklady ekonomická analýza economical analysis investment costs
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article