Search results

 1. Softvér na segmentáciu chránených území Natura 2000
  Kollár Michal ; 010220  Mikula Karol ; 010220 Ambroz Martin ; 010220 Šibíková Mária
  51. konferencia slovenských matematikov : . S. 37
  segmentácia území metóda konečných objemov
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 2. Numerické metódy a ich využitie v priestorovej akustike
  Riečanová Izabela ; 010220 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 6, č. 1, mimoriadne číslo - jún (2016), s. 61-64
  akustické simulácie metóda konečných objemov Helmholtzova rovnica okrajové podmienky acoustic simulations finite volume method Helmholtz equation boundary conditions
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Metóda konečných objemov pre Laplaceovu rovnicu s predpísanou šikmou deriváciou
  Medľa Matej ; 010220  Mikula Karol ; 010220
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 29
  metóda konečných objemov Laplaceova rovnica
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 4. Physical assessment of a window using a computer simulation
  Palko Milan ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 93-96
  exfiltrácia exfiltration finite element method flow infiltrácia infiltration metóda konečných objemov metóda konečných prvkov okná Prúdenie volume element method windows
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Numerické metódy v geovedách
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2014 ; Degree program : 680
  aplikovaná matematika Applied Mathematics paralelné výpočty metóda konečných objemov geodetická okrajová úloha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78572
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Numerické riešenie problému oceňovania konvertibilných dlhopisov
  Šulovská Veronika ; V  Kútik Pavol (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 3
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90411
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na nerovnomerných logicky štvoruholníkových sieťach metódou konečných objemov
  Medľa Matej ; V  Mikula Karol (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100754
  diplomová práca
  book

  book

 8. Tvorba digitálnych modelov terénu pomocou evolúcie plôch podľa strednej krivosti
  Kollár Michal ; V  Minarechová Zuzana (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100925
  diplomová práca
  book

  book

 9. Adaptive numerical techniques for flux-based level set method
  Frolkovič Peter ; V220 
  WONAPDE 2013 : . s.23
  adaptive algorithm adaptívne algoritmy finite volume method level set method metóda konečných objemov metóda matematická
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 10. Computational reconstruction of zebrafish embryogenesis by nonlinear PDE methods of image processing
  Mikula Karol ; V220 
  WONAPDE 2013 : . s.179
  finite volume method image processing metóda konečných objemov parciálne diferenciálne rovnice partial differential equations spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article