Search results

Records found: 41  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus19062^"
 1. Softvér na segmentáciu chránených území Natura 2000
  Kollár Michal ; 010220  Mikula Karol ; 010220 Ambroz Martin ; 010220 Šibíková Mária
  51. konferencia slovenských matematikov : . S. 37
  segmentácia území metóda konečných objemov
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Numerické metódy a ich využitie v priestorovej akustike
  Riečanová Izabela ; 010220 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 6, č. 1, mimoriadne číslo - jún (2016), s. 61-64
  akustické simulácie metóda konečných objemov Helmholtzova rovnica okrajové podmienky acoustic simulations finite volume method Helmholtz equation boundary conditions
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Metóda konečných objemov pre Laplaceovu rovnicu s predpísanou šikmou deriváciou
  Medľa Matej ; 010220  Mikula Karol ; 010220
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 29
  metóda konečných objemov Laplaceova rovnica
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Physical assessment of a window using a computer simulation
  Palko Milan ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 93-96
  exfiltrácia exfiltration finite element method flow infiltrácia infiltration metóda konečných objemov metóda konečných prvkov okná Prúdenie volume element method windows
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Numerické metódy v geovedách
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.08.2014 ; 680
  aplikovaná matematika Applied Mathematics paralelné výpočty metóda konečných objemov geodetická okrajová úloha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78572
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Tvorba digitálnych modelov terénu pomocou evolúcie plôch podľa strednej krivosti
  Kollár Michal ; V  Minarechová Zuzana (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100925
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BC2DF5561E82DF9769E66E82E23B
  diplomová práca
  book

  book

 7. Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na nerovnomerných logicky štvoruholníkových sieťach metódou konečných objemov
  Medľa Matej ; V  Mikula Karol (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100754
  diplomová práca
  book

  book

 8. Numerické riešenie problému oceňovania konvertibilných dlhopisov
  Šulovská Veronika ; V  Kútik Pavol (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 3
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90411
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=82386B00AE44A4A3D9B610C7375F
  bakalárska práca
  book

  book

 9. The novel scheme for solving oblique derivative boundary-value problem
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol ; V220 Minarechová Zuzana ; V220
  Geophysical Research Abstracts. Volume 15/2013 : . online, [1] p.
  finite volume method geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha metóda konečných objemov oblique derivative šikmá derivácia
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Adaptive finite volume method to solve the linear diffusion equation on a consistent quadtree grid
  Krivá Zuzana ; V220  Mikula Karol ; V220
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 5 (2013), s.74-82
  finite volume method image processing metóda konečných objemov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.