Search results

 1. Software Testing : Concepts and Operations / aut. Mili Ali, Tchier Fairouz
  Ali Mili  Fairouz Tchier
  New Jersey Wiley & Sons, Inc. 2015 . - 380 s.
  ISBN 978-1-118-66287-8
  testovanie softvéru
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0010
  book

  book

 2. Návrh a realizácia systému pre riadenie a evidenciu testovania softvéru
  Gaboň Ján 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  analysis information system analýza informačný systém testovanie softvéru
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103396
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vytvorenie a implementácia riadiaceho programu pre pracovisko s riadením S7-1200
  Nyigri Norbert  Škulavík Tomáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  assembly line testovanie softvéru
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103243
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Testování softwaru řízené návrhem : vytvářejte dokonalejší aplikace. Obrácená metoda k TDD
  Stephens Matt  Rosenberg Doug
  Brno : Computer Press, 2011 . - 336 s
  ISBN 978-80-251-3607-2
  testovanie softvéru
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0120
  Testování softwaru řízené návrhem

  book

 5. Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov : Diplomová práca
  Svoboda Martin  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 95 s., CD-ROM
  UML life cycle UML testovanie softvéru životný cyklus chyba aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75128
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh modelu automatického testovania softvéru v UML : Diplomová práca
  Kaba Juraj  Moravčík Oliver (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 89 s., CD-ROM
  UML UML kvalita softvéru testovanie softvéru aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75101
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a realizácia riadenia výrobného pracoviska pomocou Simatic S7-300 : Bakalárska práca
  Nyigri Norbert  Strémy Maximilián (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 106 s., CD-ROM
  testovanie softvéru aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62412
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov : Diplomová práca
  Zobok Maroš ; M6000  Tanuška Pavol (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009 . - 79 s príl (1 CD-ROM)
  testovanie softvéru
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Implementing Automated Software Testing : How to Save Time and Lower Costs While Raising Quality
  Dustin Elfriede  Garrett Thom Gauf Bernie
  Boston : Addison-Wesley, 2009 . - 340 s
  ISBN 978-0-321-58051-1
  testovanie softvéru
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Agile Testing : How to Succeed in an Extreme Testing Environment
  Watkins John 
  Cambridge : Cambridge University Press, 2009 . - 320 s
  ISBN 978-0-521-72687-0
  testovanie softvéru
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book