Search results

 1. Manažment zdrojov a marketing v umení a kreatívnom priemysle / aut. Branislav Jelenčík
  Jelenčík Branislav ; 059190  Vinárčiková Jana ; 055150 (rec.) Siváček Miroslav (rec.) Maniková Jana (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 282 s. [13,3 AH] 140 ks
  ISBN 978-80-227-5063-9
  manažment marketing projektové riadenie riadenie projektov umenie kreatívny priemysel
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR19100
  book

  book

 2. Komunikačný kanál ako základný element riadenia projektovej komunikácie v priemyselných, výrobných podnikoch / aut. Jana Samáková, Jana Šujanová, Marta Špirková, Barbora Sokolovská
  Samáková Jana ; M4000  Šujanová Jana ; M4000 Špirková Marta ; M4000 Sokolovská Barbora ; M4000
  Management of manufacturing systems 2015 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s.138-150
  komunikačný nástroj riadenie projektov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 3. Managing Projects in Trouble : Achieving Turnaround and Success
  Kliem Ralph L. 
  Boca Raton : CRC Press, 2011 . - 196 s
  ISBN 978-1-4398-5246-0
  riadenie projektov
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. Návrh metodiky riadenia projektov v IT firme
  Hamar Ľubomír ; E  Foltin Martin (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 50 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics riadenie projektov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68566
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Projektový management pro praxi
  Barker Stephen  Cole Rob
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2009 . - 155 s
  ISBN 978-80-247-2838-4
  riadenie projektov
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  Projektový management pro praxi

  book

 6. Riadenie projektov - profesionálne ...
  Ončák Peter ; M190 
  Transfer . roč. 1, č. 3 (2009), s.18
  riadenie projektov
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Projektový management podle IPMA
  Doležal Jan  Máchal Pavel Lacko Branislav
  Praha : Grada Publishing, 2009 . - 509 s
  ISBN 978-80-247-2848-3
  riadenie projektov
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0010
  book

  book

 8. Návrh zlepšenia uplatňovania projektového manažmentu v podniku VVZ s.r.o. = The proposal for an increase of efficiency in project management at VVZ, s.r.o. : Diplomová práca
  Kabaňová Miroslava  Pavlenda Pavel (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 71 s 1 CD-ROM
  projektový manažment riadenie projektov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zlepšenia uplatňovania projektového manažmentu v podniku Cemmac, a.s. : Diplomová práca
  Papiernik Jaroslav  Šujanová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  riadenie projektov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Řízení projektů v IT
  Schwalbe Kathy 
  Brno : Computer Press, 2007 . - 720 s
  ISBN 978-80-251-1526-8
  projekty riadenie projektov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  FIIT0010
  book

  book