Search results

 1. Use of 8D method in nonconformity resolution - a case study of production of spliced veeners in Slovakia / aut. Renáta Nováková, Jana Šujanová, Alena Pauliková
  Nováková Renáta ; 064000  Šujanová Jana ; 064000 Pauliková Alena ; 064000
  Drvna industrija . Vol. 68, iss. 3 (2017), s. 249-260
  improvement instruments TQM 8D method
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=31&SID=C41HdT7xnjLK41Zmonw&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Manažérstvo kvality : systémy, princípy, postupy / aut. Vladimír Konečný
  Konečný Vladimír 
  1. vyd.
  Žilina Edis 2017 . - 185 s.
  ISBN 978-80-554-1406-5
  kvalita manažérstvo kvality komplexné manažérstvo kvality TQM
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  book

  book

 3. The barriers of inside company communication - brake quality management / aut. Renáta Nováková, Katarína Čekanová
  Nováková Renáta ; 064000  Čekanová Katarína ; 064000
  Quality makes a difference : . S. 75-83
  quality management system Communication TQM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Analysis of TQM and BPR integrability in conditions of Slovak organizations
  Martonová Ivana ; M980  Šurinová Yulia ; M4000 Paulová Iveta
  European International Journal of Science and Technology . Vol. 2, No. 6 (2013), s.159-170
  TQM integration
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Zavedenie a uplatnenie manažérstva kvality na SPŠ, SOU : Dizertačná práca
  Paška Peter ; M7000  Albert Sándor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 155 s., autoreferát, CD-ROM
  manažérstvo kvality TQM
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Kvalita vyučovacieho procesu na strednej škole : Diplomová práca
  Máčayová Miroslava  Krajčí Ľubomír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 77 s., CD-ROM
  TQM educational process didaktické zásady TQM vyučovací proces učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68125
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Projekt aplikácie akčného plánu zlepšovania TQM v SEPS a.s. Bratislava : Diplomová práca
  Vörösová Zuzana 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 77 s., CD-ROM
  TQM EFQM quality model EFQM TQM kvalita inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76924
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Quality Inspired Management : The Key to Sustainability
  Aikens C. Harold 
  Boston : Prentice Hall, 2011 . - 623 s
  ISBN 978-0-13-119756-5
  TQM
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 9. Ľudský faktor v manažérstve kvality
  Hekelová Edita ; J0070 
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2010 . - 90 s
  ISBN 978-80-7399-139-5
  TQM ľudské zdroje
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=206418
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book

 10. Vypracovanie samohodnotiacej správy vybraných kritérií EFQM modelu výnimočnosti v spoločnosti Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
  Štafenová Erika  Čupka Ján (Thesis advisor)
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  TQM samohodnotenie TQM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76994
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book