Search results

 1. Možnosti energeticky efektívnej prevádzky zdroja tepla
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov : . USB kľúč, s. 113-120
  centralizované zásobovanie teplom obnoviteľné zdroje energie kogeneračná jednotka zemný plyn elektrická energia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Zdroje tepla pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
  Petráš Dušan ; 010290 
  Meranie a rozpočítanie tepla 2017 : . CD-ROM, s. 65-69
  plynový kondenzačný kotol transformačné a prepočítavacie faktory primárna energia zemný plyn
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Možnosti využitia neinvazívneho merania prietoku a smeru prúdenia zemného plynu pri vysokom tlaku pomocou ultrazvukovej metódy a matematických algoritmov pre zabezpečenie vysoko presného merania s opakovateľnosťou vo vybranom intervale v kontexte s bezbečnostnými kritériami prevádzky technológie / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 80-87
  meranie prietoku kvapalín zemný plyn bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Influence of inert gas added to natural gas on parameters of combustion engine / aut. Andrej Chríbik, Marián Polóni, Ján Lach
  Chríbik Andrej ; 020030  Polóni Marián ; 020030 Lach Ján ; 020030
  Transport means 2016 : . S. 435-440
  natural gas zemný plyn combustion engines
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Internal combustion engine powered by synthesis gas from pyrolysed plastics / aut. Andrej Chríbik, Marián Polóni, Ján Lach, Ľubomír Jančošek, Peter Kunc, Josef Zbranek
  Chríbik Andrej ; 020030  Polóni Marián ; 020030 Lach Ján ; 020030 Jančošek Ľubomír Kunc Peter Zbranek Josef
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering / . Vol. 66, no. 1 (2016), s. 37-46
  natural gas Cogeneration unit zemný plyn kogeneračná jednotka
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Hydráty plynu ako zdroj energie budúcnosti / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 4 (2016), s. 19-24
  zemný plyn palivo natural gas fuel
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Skladovanie a preprava plynu vo forme hydrátov / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 6 (2016), s. 32-36
  zemný plyn natural gas
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Energetická hospodárnosť budov a zemný plyn Využitie plynu v rodinných domoch pri zásobovaní teplom po roku 2020
  Petráš Dušan ; 010290  Illith Radovan
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 5 (2016), s. 9-13
  udržateľná architektúra primárna energia energetická hospodárnosť zemný plyn
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Vplyv reakčných podmienok na aktivitu katalyzátora Mo/ZSM-5 v dehydroaromatizácii metánu a zemného plynu / aut. Klaudia Velebná, Michal Horňáček, Pavol Hudec
  Velebná Klaudia ; 048170  Horňáček Michal ; 048170 Hudec Pavol ; 048170
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku, 6. odborný seminár, Bratislava, 23.6.2015 : . CD-ROM, s. 81-86
  metán zemný plyn aromatizácia zeolit
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Pipeline physics of natural gas transportation and selected thermodynamic derivative properties / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň, Milan Malcho, Jozef Jandačka
  Rajzinger Ján ; 020270  Ridzoň František ; 020260 Malcho Milan Jandačka Jozef
  34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . S. [10], CD ROM
  zemný plyn plynárenstvo natural gas
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article