Search results

Records found: 120  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus19628^"
 1. Programová realizácia výpočtov pre Teóriu automatického riadenia 1
  Šovčík Ján ; E010  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 41 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics Maxima
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56709
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Využitie Matlabu v reálnom čase
  Kusenda Michal ; E  Foltin Martin (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 47 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics reálny čas automatizácia Aplikovaná informatika MATLAB
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56706
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Ovládanie robota pomocou Bluetooth
  Jackuliak Lukáš ; E  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 51 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics roboty automatizácia bluetooth
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56381
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Regulácia navíjačky pomocou tanečníka
  Goga Rudolf ; E  Žalman Milan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 54 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics regulácia pohybu navíjanie regulačné obvody automatizácia Aplikovaná informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56667
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Inteligentná budova - bezpečnosť, BS
  Vnuk Marek ; E  Števo Stanislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 75 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics inteligentné budovy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56676
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Internetom podporované spracovanie vybraných prednášok z TAR1 (frekvenčné charakteristiky)
  Gajdošík Daniel ; E  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 46 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics open source web application open source Maxima automatizácia Aplikovaná informatika časové charakteristiky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56704
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Priemyselný štandard ZigBee
  Ozimy Juraj ; E  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 52 s príl.
  priemyselná informatika Industrial Informatics bezdrôtová komunikácia automatizácia Aplikovaná informatika monitorovanie procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56646
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Internetom podporované spracovanie vybraných prednášok z TAR1 (prechodové a impulzné charakteristiky)
  Hojč Tomáš ; E  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 48 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics charakteristika characteristics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56710
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Prehľad nových teórií v oblasti fuzzy množín
  Chovanec Miloš ; E  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 66 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics fuzzy logika neurčitosť uncertainty fuzzy set fuzzy logic automatizácia Aplikovaná informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56714
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Komunikácia robotov LEGA Mindstorm
  Váš Adam ; E  Šlezárová Alexandra (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 61 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics LEGO robot komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64825
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book